Standaard voorschriften voor openbare ruimten

Doel van deze standaard (klik hier voor het meest recente dokument (PDF, 500.9 kB)) technische inrichtingseisen is om adviesbureaus, aannemers, projectontwikkelaars en eveneens intern binnen de gemeente reeds in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te verschaffen in de door de gemeente Stein verlangde eisen ten aanzien van de kwaliteit en toepassing van constructies en materialen voor de inrichting van de openbare ruimte bij nieuwbouw, reconstructies en onderhoud. Afwijking van de eisen is alleen mogelijke na overleg met en met toestemming van de gemeente Stein.


Het document is dynamisch van opzet en wordt getoetst aan voortdurende technische en beleidsmatige ontwikkelingen en wettelijke eisen op het gebied van werken in de openbare ruimte. Het biedt ruimte om in samenspraak alternatieven te ontwikkelen of aan te bieden. Hierdoor ontstaan mogelijkheden tot innovatie en versterking van de stedenbouwkundige ontwerpen en architectuur.
Met dit document zorgen wij ervoor dat de randvoorwaarden voor werken duidelijk zijn, onze openbare ruimte beheersbaar is en de duurzame uitstraling hiervan gewaarborgd blijft.


Naast de eisen ten aanzien van de toe te passen materialen en constructies zijn een aantal andere onderwerpen opgenomen die van belang zijn bij de ontwikkeling en realisatie van plannen in de openbare ruimte.

Tekeningen tbv verhardingen

Tekeningen tbv groen

Tekeningen tbv riolering


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93