Algemeen

Karakteristieken gemeente Stein

Alle kernen zijn in de zestiger en zeventiger jaren flink gegroeid, zodat de gemeente nu ongeveer 25.000 inwoners telt. De oppervlakte bedraagt 2.280 hectare. We kunnen dus met recht spreken van een dichtbevolkte gemeente.

Haven SteinStein ligt op een kruispunt van water en wegen. De gemeente is door op- en afritten verbonden met de autowegen A2 (Amsterdam-Luik) en A76 (Antwerpen-Aken). De A2 is tegelijkertijd de oostgrens van de gemeente, terwijl de A76 de gemeente dwars doorsnijdt.

De westgrens van de gemeente wordt gevormd door de Maas. Deze rivier is tegelijkertijd de grens met België. Parallel aan de Maas loopt het Julianakanaal met een grote overslaghaven voor bulkgoed in de kern Stein.

Opvallend is het tweeledige karakter van de gemeente Stein. De oostgrens met de autowegen en het aangrenzende grote Chemelot-complex ademt een actief en industrieel karakter uit. Als we van oost naar west gaan, laten we het Chemelot-complex in het oosten achter ons en komen uit bij het het Maasdal in het westen van de gemeente.

Maas in het groenDit Maasdal, vormt samen met de historische dorpskernen van Elsloo, Meers, Stein, Urmond en Berg aan de Maas een fraai natuurgebied met veel rust en recreatieve mogelijkheden. Hier vindt u volop rust om te fietsen en te wandelen in de natuur en te vertoeven aan het water.

Het beeldmerk van de gemeente Stein

Het logo is een stylistische weergave van de geografische verdeling van de gemeente Stein. Mooie woorden, maar zij vragen om een nadere uitleg.

De blokjes links stellen de vijf hoofdkernen voor. Verbonden met elkaar tot één gemeente, maar ook met respect voor de eigenheid van die kernen.

Logo gemeente SteinDe open en dichte vlakken in het midden tonen het ritme van natuurgebieden en verstedelijkte zones tussen de woonkernen en de waterwegen. De waterwegen de Maas en het Julianakanaal, natuurlijk belangrijke factoren in onze gemeente, worden in beeld gebracht door de diagonale lijn rechts in beeld.

Kortom, een sterke grafische vorm. Strak maar zeker dynamisch. En Stein is zeker een dynamische gemeente!

De gemeentevlag

De hoofdindeling van de vlag is gebaseerd op tradities elders. Volgens deze tradities worden wapens met St. Martinus begeleid door vlaggen, gedeeld volgens een diagonaal van rechtsonder (heral-disch) naar linksboven.

Gemeente vlag De hoofdkleuren van de vlag -geel en rood- zijn ontleend aan de kleuren van het gemeentewapen, terwijl de zwarte diagonale baan de kleur van het paard van St. Martinus symboliseert.

De ruit op de belangrijkste plaats in de vlag, de bovenhals, verbeeldt tenslotte het wapen-schild van de heren van Elsloo en Stein. Hierop staan zeven ruiten.

Het wapen van de gemeente Stein

St. Martinus is de patroonheilige van de oudste parochies van Stein en Urmond. De vertegenwoordigers van Urmond gebruikten in 1673 een zegelstempel met de ruiterfiguur van St. Martinus. Op het gemeentewapen staat ook het uit zeven ruiten bestaande wapenschild van de heren van Elsloo, bekend sinds het begin van de 12e eeuw.

Het wapen van de gemeente SteinOok de Steinse heren, die een gemeenschappelijke oorsprong hadden met de heren van Elsloo, voerden datzelfde schild.Het wapen werd bij besluit van 12 augustus 1982 van Hare Majesteit Koningin Beatrix aan de gemeente Stein verleend.

Hoofdnavigatie