Steinse Jongeren Adviesraad (SJAR)

SJAR staat voor Steinse Jongeren Adviesraad. Door het oprichten van de SJAR is een belangrijk doel, het betrekken van jongeren bij de samenleving en politiek, behaald.

Stein is de allereerste gemeente van Nederland die door deĀ  jongeren(advies)raad gevraagd en ongevraagd advies krijgt over diverse activititeiten/plannen. Wij als leden van de SJAR hopen dan ook dat we samen met jullie, de jongeren, iets kunnen betekenen voor elkaar. We moeten ons laten horen, want onze mening is belangrijk!

Contact? Mail naar steinsejongerenadviesraad@gmail.com.