Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Stein (voorheen Participatieraad) is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van B&W van de gemeente Stein voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. Het streven van de Adviesraad is dat alle inwoners ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

Taken

De Adviesraad spreekt het college van B&W aan op haar verantwoordelijkheid de regie te voeren en voorzieningen te treffen op het gebied van het gehele sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. De leidraad is dat ‘iedereen moet kunnen meedoen’. Meedoen over de volle breedte van de Steinse bevolking, jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht beperkingen.

Download hier het Jaarverslag 2017 en werkplan 2018 (PDF, 251.6 kB)

Onafhankelijk

De Adviesraad is proactief, onbevooroordeeld en positief kritisch ten aanzien van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid. De raad is een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de samenleving en de gemeente.

Contact

De Adviesraad behandelt geen individuele gevallen, maar staat wel open voor signalen en/of klachten van inwoners. De raad is bereikbaar via telefoonnummer 046 435 92 56 of per mail via info@gemeentestein.nl t.a.v. Adviesraad Sociaal Domein.

Postadres:
Adviesraad Sociaal Domein Stein
Postbus 15, 6170 AA Stein