Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Stein (voorheen Participatieraad) is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van B&W van de gemeente Stein voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. Het streven van de Adviesraad is dat alle inwoners ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

Taken

Flyer over de adviesraad van het sociaal domein

De Adviesraad spreekt het college van B&W aan op haar verantwoordelijkheid de regie te voeren en voorzieningen te treffen op het gebied van het gehele sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. De leidraad is dat ‘iedereen moet kunnen meedoen’. Meedoen over de volle breedte van de Steinse bevolking, jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht beperkingen.

Download hier het Jaarverslag 2020 en werkplan 2021 (PDF, 326.8 kB)

Onafhankelijk

De Adviesraad is proactief, onbevooroordeeld en positief kritisch ten aanzien van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid. De raad is een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de samenleving en de gemeente.

De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein Stein heeft onlangs een aantal wijzigingen ondergaan. Zo hebben we afscheid genomen van Sylvia Elzinga, Denise Martens, Tiny Lebens en Jan Vranken.

Als nieuwe leden hebben we kunnen verwelkomen Els Lambrichts, Anita Lenssen en Hein Coumans.

Contact

De Adviesraad Sociaal Domein Stein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Stein voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. De Adviesraad zet zich in voor alle inwoners van Stein ongeacht hun positie en/of beperking zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving.

Contact met de adviesraad? Mail dan naar adviesraadsdstein@gmail.com De Adviesraad behandelt geen individuele gevallen, maar staat wel open voor signalen en/of klachten van inwoners. De raad is bereikbaar via telefoonnummer 046 435 92 56.

Postadres:
Adviesraad Sociaal Domein Stein
Postbus 15, 6170 AA Stein

Logo van sociaal domein