Adviesraad Sociaal Domein

De rijksoverheid vindt het belangrijk dat burgers invloed hebben als de gemeente beleid maakt. Daarom is er bij de gemeente Stein een Adviesraad Sociaal Domein.

Wat is het Sociaal Domein?

Dat zijn alle onderwerpen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (Werk en Inkomen) en de Jeugdwet. Sinds 2015 voert de gemeente deze wetten en de taken uit. Als je een beroep wil doen op ondersteuning, doe je een aanvraag bij de gemeente en ben je ook afhankelijk van de wijze waarop de gemeente deze wetten uitvoert.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De gemeente regelt de uitvoering van de wettelijk taken. Er worden beleidstukken geschreven, uitvoeringsplannen gemaakt en verordeningen opgesteld. De Adviesraad probeert te kijken door de ogen van de inwoners van onze gemeente. Hoe ervaren inwoners het werk van de gemeente in de praktijk? Leidt het werk van de gemeente wel tot goede ondersteuning aan de inwoners? Daarover geven wij onze adviezen aan de gemeente. Het streven van de Adviesraad is dat alle inwoners ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

Download hier het Jaarverslag 2023. (PDF, 672.5 kB)

Gevraagd en ongevraagd advies

De Adviesraad heeft een goede relatie met de wethouders en de ambtenaren van de gemeente Stein. Dat is prettig werken. De gemeente vraagt ons advies voordat zij maatregelen neemt (gevraagd advies). Maar het kan ook zijn dat wij zelf een advies sturen als wij signaleren dat zaken niet goed gaan (ongevraagd advies). Het gemeentebestuur is overigens niet verplicht onze adviezen over te nemen.

Wie zijn wij?

De leden van de Adviesraad zijn onafhankelijke vrijwilligers. Wij worden benoemd door de gemeente. Wij zijn inwoners van de gemeente met kennis van en ervaring met de onderwerpen die in het Sociaal Domein spelen.

Adviesraad Sociaal Domein dec 2023 groepsfoto

Werkgroepen

Verschillende werkgroepen hebben daarbij hun eigen aandachtsgebied:

  • De werkgroep Brede Gezondheidszorg richt zich op de aandachtsgebieden wonen, welzijn, zorg, toegankelijkheid en integratie alsmede vrijwilligers en mantelzorg.
  • De werkgroep Jeugd en Jongeren richt zich op het aandachtsgebied jeugd en jongeren.
  • De werkgroep Participatie en financiële gezondheid richt zich op de aandachtsgebieden Participatie, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening.
  • De Adviesraad heeft tevens een klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid (gericht op toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen in de gemeente en het uitwerken van een Inclusie agenda).

Hoe kun jij ons helpen?

Je kunt ons helpen door uw ervaringen met de gemeente met ons te delen. Wij kunnen ons werk tenslotte alleen maar goed doen als inwoners ons vertellen wat ze meemaken. We willen graag leren van ervaringen van burgers al kunnen wij geen problemen oplossen voor persoonlijke gevallen.

Deel jouw ervaringen door een mail te sturen naar adviesraadstein@gmail.com
Je kunt ook onze openbare vergaderingen bijwonen die doorgaans elke eerste maandag van de maand plaatsvinden in het gemeentehuis van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De Adviesraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse? Lees de vacature (PDF, 188.8 kB).

Postadres

Adviesraad Sociaal Domein Stein
Postbus 15, 6170 AA Stein

Lid van de landelijke Koepel van Adviesraden

De Adviesraad Sociaal Domein Stein is lid van de landelijke Koepel van Adviesraden

logo Koepel bij adviesraad


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.

Adviesraad Sociaal Domein dec 2023 groepsfoto