Strategische toekomstvisie

In 2011 heeft de gemeente Stein nagedacht hoe we ons als gemeente in de toekomst kunnen verbeteren. Samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden werd een koers uitgestippeld voor de toekomst. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is deze toekomstvisie, opnieuw gezamenlijk, geactualiseerd. Zo kunnen we de koers tijdig bijsturen als dat nodig is. De ontwikkelingen in de wereld om ons heen staan immers niet stil.

De strategische toekomstvisie geeft richting aan onze koers als gemeente voor de komende jaren. Wij positioneren ons als een eigenzinnige woongemeente waar het mogelijk is dorps te wonen in een verstedelijkt gebied met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en ruimte voor ondernemerschap en particulier initiatief.

In de strategische toekomstvisie 2018-2022 zijn drie kernwaarden beschreven die hier invulling aan geven:

  1. sociale en vitale kernen. 
  2. Een duurzame leefomgeving met unieke waarden.
  3. Een bereikbare en bedrijvige gemeente.

Lees hierover alles in de volgende documenten:


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93