Strategische toekomstvisie

De gemeente wil positie kiezen en stelt zich actief en onderscheidend op met een duidelijke boodschap. Stein zet doelbewust
in op de eigenheid en sociale samenhang van haar kernen en de streek. Ook in de toekomst is Stein dan die attractieve, prettige
en groene woongemeente, die bewoners bindt en nieuwe bewoners aantrekt.

Dit doet ze, door zich regionaal nadrukkelijk te profileren als ‘een eigenzinnige gemeente in de Zuid-Limburgse Maasvallei,
waar het mogelijk is om dorps te wonen in een verstedelijkt gebied, met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en ruimte voor
ondernemerschap en particulier initiatief’.

In de strategische toekomstvisie 2011-2021 staan de 5 programma's beschreven die hier invulling aan geven:

  1. Sociale vitale kernen
  2. Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
  3. Bereikbare en bedrijvige gemeente
  4. Dienstverlenende gemeente
  5. Trots en bewust van eigen kwaliteiten

In 2018 zal deze strategische visie worden herijkt.

Documenten: