Strategische toekomstvisie

De strategische toekomstvisie geeft richting aan onze koers als gemeente voor de komende jaren. Wij positioneren ons als een eigenzinnige woongemeente waar het mogelijk is dorps te wonen in een verstedelijkt gebied met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en ruimte voor ondernemerschap en particulier initiatief.

In de strategische toekomstvisie 2018-2022 zijn drie kernwaarden beschreven die hier invulling aangeven:

1.  Sociale en vitale kernen
2.  Een duurzame leefomgeving met unieke waarden
3.  Een bereikbare en bedrijvige gemeente
 

Documenten: