College van Burgemeester en Wethouders

Wil je in contact komen met het bestuur?

Wil je een afspraak maken met de burgemeester of wethouders,óf wil je hen uitnodigen voor een evenement of bijeenkomst? Neem dan (liefst zes weken van te voren) contact op met het bestuurssecretariaat via het algemene nummer 046-435 93 93 of mail naar bestuurssecretariaat@gemeentestein.nl.

Besluiten

Bekijk de besluitenlijsten van het college.

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Bekijk hier het coalitieakkoord (PDF, 755.3 kB).

Hieronder staat de samenstelling en taakverdeling.

Burgemeester M.F.H. (Marion) Leurs-Mordang

Burgemeester M.F.H. (marion) Leurs-Mordang

 • Algemene aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe betrekkingen/regionale samenwerking
 • Voorlichting en communicatiebeleid
 • Handhaving (algemeen)
 • Integraal Woonwagenbeleid (exclusief achter de Hegge)
 • Burgerlijke stand en verkiezingen
 • Archief
 • Externe veiligheid
 • Evenementen (beleid en uitvoering)
 • Drank- en Horecawet
 • Standplaatsenbeleid
 • Juridische kwaliteitszorg
 • Strategische visie

Wethouder ing. D.M.M. (Danny) Hendrix

Wethouder ing. D.M.M. (Danny) Hendrix

Fysieke leefomgeving
1e Loco burgemeester

 • Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
 • Begraafplaatsen
 • Duurzaamheidsbeleid
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Afval en Reiniging
 • Beheer openbare ruimte
 • Algemene Dienst en Wijkgericht Werken
 • Vergunningen Toezicht en Handhaving
 • Gebiedsgerichte Aanpak
 • Vastgoed en grondbeleid
 • Politieke partij: DOS

Wethouder mr. H.J.S. (Hub) Janssen

Wethouder mr. H.J.S. (Hub) Janssen

Sociaal Domein
2e Loco burgemeester

 • Doelgroepenvervoer
 • Vrijwilligersbeleid
 • Vluchtelingenbeleid
 • Integraal 3 Decentralisaties
 • Arbeidsmarktbeleid (sociale component), Participatie en VIXIA
 • Inclusieve Samenleving
 • DOP’s (beleid en uitvoering)
 • Pilots Duurzaamheid
 • Volksgezondheid inclusief GGD
 • Ouderen-, jeugd- en jongerenbeleid
 • Demografie en Eigen Kracht
 • Politieke partij: CDA

Wethouder R.C.M. (Gina) van Mulken - van Lingen

Wethouder R.C.M. (Gina) van Mulken - van Lingen

Sport, Cultuur, Recreatie & Toerisme
3e Loco burgemeester

 • Sport (beleid en uitvoering)
 • Kunst en Cultuur, Musea en Cultureel erfgoed
 • Groenstructuurvisie, Natuur- en Landschapsprojecten
 • Recreatie en Toerisme
 • Steinerbos
 • Beleid en beheer voetbalaccommodaties
 • Politieke partij: Steins Belang

Wethouder N.T.P. (Natascha) Wingelaar

Wethouder N.T.P. (Natasha) Wingelaar

Middelen & Economie
4e loco burgemeester

 • Financiën
 • Personeel en Organisatie
 • Economische zaken en Werkgelegenheid
 • Arbeidsmarktbeleid (bovenkant arbeidsmarkt)
 • Dienstverlening en Publiekszaken
 • Politieke partij: DOS

Wethouder J.A.G. (Joep) Ummels M.Sc.

Wethouder J. (Joep) Ummels

Onderwijs & Verenigingen
5e Loco burgemeester

 • Onderwijs, VVE en Peuteropvang
 • Beleid en beheer accommodaties, inclusief sportaccommodaties (m.u.v. voetbalaccommodaties), exclusief sportbeleid
 • Subsidies en evenementensubsidies
 • Facilitaire zaken, ICT en privacy
 • Inkoop en aanbesteding
 • Dierenwelzijn
 • Bibliotheekwerk
 • Markten en kermissen
 • Politieke partij: DOS

Drs. J.H.J (Jeroen) Sanders
Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Gemeentesecretaris / algemeen directeur Drs. J.H.J (Jeroen) Sanders

Wat zijn de nevenfuncties van onze college leden?

Bekijk de nevenfuncties van de collegeleden (PDF, 35.0 kB) en de nevenfuncties van de gemeentesecretaris (PDF, 9.6 kB).


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.