Gemeenteraad

Alle raadsinformatie staat voor je verzameld op iBabs. Denk aan een overzicht van raadsleden, een lijst van ingekomen stukken, het vergaderoverzicht, de agenda's enz.

Als inwoner kun je de raadsvergaderingen live volgen en terugkijken via de volgende link: https://channel.royalcast.com/stein

Vergadercycli Raad i.v.m. maatregelen Corona-virus

De beeldvormende bijeenkomsten worden uitsluitend via de live-stream van de gemeente uitgezonden. De raadsvergaderingen (oordeelsvorming en besluitvorming) worden via de live-stream van de gemeente en via de lokale omroep uitgezonden. De inwoners kunnen dus alle vergaderingen via de lokale omroep en via de live-stream volgen.

Spreekrecht

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten en oordeelsvormende raadsvergaderingen kun je inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat. In de beeldvormende bijeenkomst kun je bovendien inspreken op een onderwerp dat niet op de agenda staat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk de maandag voorafgaande aan de betreffende raadsbijeenkomst voor 9.00 uur bij de griffie. Hij of zij vermeldt daarbij het onderwerp, namens wie en waarover het woord gevoerd zal worden.

Voor verdere informatie over of contact met de Steinse gemeenteraad kun je contact opnemen met de raadsgriffier via griffie@gemeentestein.nl of 046 4359292 / 4359245; we staan je graag te woord!
 


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.