Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de Gemeenteraad. Je kunt stemmen bij een stembureau in jouw gemeente. Dat is de gemeente waar je vóór 1 februari 2022 stond ingeschreven. Ben je verhuisd rond deze tijd en heb je geen nieuwe stempas ontvangen voor de gemeente waar je in woont, neem dan contact op met je nieuwe gemeente.

Het verkiezingsproces verloopt deze keer iets anders dan we gewend zijn. Extra maatregelen worden genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo kan je op een veilige manier je stem kunnen uitbrengen en kunnen de stembureauleden veilig hun werk doen op het stembureau.