Organisatiestructuur

De ambtelijke organisatie bestaat uit de afdelingen:

  • Bedrijfsvoering
  • Dienstverlening
  • MRO (Maatschappij, Ruimtelijke ontwikkeling en projecten)
  • W&I (Werk en Inkomen)

De afdelingen zijn verdeeld in teams.

De afdelingen en teams worden direct aangestuurd door de afdelingsmanagers en teamleiders. Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. Deze voert zijn taak in goede samenwerking uit met de afdelingsmanagers. Samen met de afdelingsmanagers vormt hij het Managementteam (MT).