Organisatiestructuur

De ambtelijke organisatie bestaat uit de afdelingen:

  • Financiën & Organisatie
  • Informatie & Ondersteuning
  • Publieke Zaken
  • Sociaal Domein
  • Samenleving & Veiligheid
  • Fysiek Domein
    • Wijkbeheer
  • Strategie & Advies
  • Concern control

De afdelingen worden direct aangestuurd door de teammanagers. Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. Deze voert zijn taak in goede samenwerking uit met de teammanagers. Samen met de teammanagers vormt hij het Managementteam (MT).


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93