Verkiezingen

Bijna elk jaar vinden verkiezingen plaats in Nederland. In Nederland komen er verschillende verkiezingen voor:

  • De Tweede Kamerverkiezingen
  • Provinciale Statenverkiezingen
  • Gemeenteraadsverkiezingen
  • Europese Parlementsverkiezingen
  • Waterschapsverkiezingen

Alle verkiezingen vinden eens in de vier jaar plaats, met uitzondering van de verkiezingen voor het Europees Parlement, die eens in de vijf jaar plaatsvinden.

Op deze pagina wordt, naarmate verkiezingen naderen, informatie gepubliceerd over de desbetreffende verkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De eerstvolgende verkiezingen zijn de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Op de daarvoor bestemde pagina vindt u meer informatie over deze verkiezingen. De pagina zal regelmatig geupdatet worden.

Kiesgerechtigdheid

Om te mogen stemmen bij een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten Generaal moet een kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn, niet zijn uitgesloten van het kiesrecht én voor een bepaalde datum (afhankelijk van de verkiezingen) als kiezer geregistreerd zijn in de basisregistratie personen van een Nederlandse gemeente.

Wanneer zijn er verkiezingen?

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019
Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019
Europese Parlementsverkiezingen 23 mei 2019
Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021