Verzoek om informatie

Iedereen kan een verzoek om informatie sturen naar de gemeente Stein. Dit kan via een informatieverzoek of via een Woo-verzoek. Wanneer je ‘gewoon’ informatie bij ons opvraagt kan dat door middel van een informatieverzoek en ben jij de enige die deze informatie ontvangt. Als je wilt dat de informatie voor eenieder openbaar is moet je een ‘formeel’ Woo-verzoek indienen.

Informatieverzoek

Een informatieverzoek dien je in als je informatie wilt die alleen voor jezelf interessant is. De informatie die we sturen maken we niet openbaar en delen we alleen met jou.

Woo-verzoek

Een Woo-verzoek dien je in als je wilt dat informatie uit documenten voor eenieder openbaar wordt. Vermeld bij het Woo-verzoek altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek;
  • op welke documenten je verzoek betrekking heeft (en evt. over welke periode);
  • hoe je de informatie wilt ontvangen (fysiek of digitaal).

Hoe dien je een informatieverzoek of Woo-verzoek in?

Dit kan schriftelijk, elektronisch, telefonisch en mondeling.

  • Schriftelijk: je schrijft een brief naar Burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6170 AA Stein en vermeldt hierbij ‘informatieverzoek’ of ‘Woo-verzoek’.
  • Elektronisch: je stuurt een e-mail naar info@gemeentestein.nl en vermeldt hierbij ‘informatieverzoek’ of ‘Woo-verzoek’.
  • Telefonisch: je kunt via het telefoonnummer 046-4359393 contact opnemen met de contactpersoon open overheid.
  • Mondeling: een verzoek kan ook mondeling ingediend worden. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek met een ambtenaar.

Het verzoek is te algemeen geformuleerd

Als je verzoek te algemeen is geformuleerd, nemen wij binnen twee weken na ontvangst contact met je op. Wij zullen je dan vragen het verzoek te preciseren en wij zijn je - zo nodig - daarbij behulpzaam. Bedenk wel dat hiermee tijd verloren gaat. Probeer je verzoek dus zo beknopt en duidelijk mogelijk te formuleren.

Het verzoek is te omvangrijk

Als je verzoek te omvangrijk is, kan het zijn dat wij met jou overleggen over de prioritering van de afhandeling van het verzoek. Wij verstrekken de gevraagde documenten dan zoveel mogelijk in de gewenste volgorde.

Het verzoek om informatie heeft betrekking op jezelf of je familie

Als het verzoek betrekking heeft op jezelf of je familie moet je er rekening mee houden dat je je moet identificeren (dit is een wettelijke verplichting). Wij kunnen aan de verstrekking van informatie voorwaarden verbinden.

Niet alles mag verstrekt worden

Uitgangspunt van de Wet open overheid is: “alles is openbaar, tenzij ...”. Hoewel wij verzoeken om informatie met een positieve insteek behandelen kan het toch zijn dat bepaalde informatie door ons niet mag worden verstrekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • je vraagt privacygevoelige informatie over je buren op;
  • je vraagt bedrijfsgegevens van een concurrent op.

Dan dien je rekening te houden met een weigering.

Binnen welke termijn kun je antwoord verwachten?

Wij streven ernaar je binnen vier weken (uiterlijk zes weken) antwoord te geven. Als dat niet lukt zullen wij contact met je opnemen over de (verdere) wijze van afhandeling van je verzoek. Als de belangen van derden bij je verzoek om informatie zijn betrokken, dien je er rekening mee te houden dat de afhandeltermijn langer zal zijn. Wij zullen dan die derden namelijk moeten raadplegen om te bekijken hoe zij tegenover het verzoek staan.

Tegen ons besluit kun je bezwaar maken.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.