Gemeentegids

De gemeentegids ligt voor jou klaar!

Sinds vorig jaar verspreiden we de gemeentegids niet meer huis aan huis. Veel mensen bekijken de informatie liever digitaal. Heb je wél graag een gedrukte versie in huis? Dan kun je de gids en de kalender afhalen bij je dichtstbijzijnde servicepunt:

Alvast digitaal door de gids bladeren? Dat kan!

Servicepunten

De gemeente wil voor iedereen toegankelijk zijn. Deze locaties gebruiken we voortaan ook voor het verstrekken van informatiemateriaal zoals folders voor iedereen die dat wenselijk vindt. In deze gevallen maken we dat altijd kenbaar in Weekblad VIA Limburg.

Klik hier om te zien waar jij de gemeentegids kunt ophalen.

Vragen?

Neem met vragen of opmerkingen over de gemeentegids en -kalender contact op met de gemeente via telefoonnummer 046-435 93 93 of mail naar communicatie@gemeentestein.nl. We doen ons best om binnen 5 werkdagen te reageren op jouw vraag.

Meer verhalen

Deze gids en kalender staan boordevol activiteiten. Mogelijk gemaakt voor én door inwoners. Benieuwd naar meer verhalen of activiteiten van inwoners? Kijk dan op www.datmaaktsteinvoormij.nl.

Q&A:

1. Vraag: Waarom wordt de gemeentegids en -kalender niet meer huis-aan-huis bezorgd?

Antwoord: Deze keuze komt voort uit twee aspecten. De eerste is dat uit het laatste klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat ca. 50% van de inwoners aangeeft geen gedrukte gemeentegids hoeft te ontvangen. Een tweede argument komt voort uit onze duurzaamheidsgedachte. Het is natuurlijk zonde als er jaarlijkse duizenden gidsen en kalenders rechtstreeks bij het oud papier belanden.

2. Vraag: Op welke locaties kan ik een exemplaar afhalen?

Antwoord: De gidsen kunnen worden afgehaald op 12 servicepunten in de gemeente. Per dorp is gezocht naar goede spreiding. Zo is er altijd een servicepunt in de buurt. Hierboven vindt u een opsomming per kern. Houd daarbij rekening met de openingstijden per locatie. 

3. Vraag: Ik woon in het buitengebied. Daar is geen servicepunt. Hoe kom ik aan een gids?

Antwoord: We hebben er bewust voor gekozen om een aantal servicepunten op de ‘natuurlijke routes’ van inwoner te plaatsen, zoals bij supermarkten. Daardoor kun je tijdens het boodschappen doen een exemplaar meenemen en hoef je er niet extra voor op pad.

4. Vraag: Is er voor elk huishouden een exemplaar voorradig?

Antwoord: Ja, er is voor elk huishouden een gemeentegids en -kalender beschikbaar. Dat doen we omdat dit de eerste keer is dat we deze manier van verspreiding hanteren. Op basis van de afgehaalde exemplaren zal komend jaar het aantal te drukken gidsen en kalenders worden vastgesteld.

5. Vraag: Ik ben slecht te been. Is rekening gehouden met minder validen?

Antwoord: Naast het feit dat we rekening hebben gehouden met de spreiding van de servicepunten in de gemeente en de bereikbaarheid van de locaties, hebben we ook het aspect toegankelijkheid van de locatie in de overweging meegenomen. Alle locaties zijn goed toegankelijk voor minder valide personen.

6. Vraag: Is de informatie uit de kalender ook digitaal beschikbaar?

Antwoord: Ja, alle informatie is ook online beschikbaar. Kijk voor reguliere informatie en een overzicht van lokale activiteiten en evenementen op www.gemeentestein.nl. Wil je meer verhalen bekijken en lezen? Ga dan naar www.datmaaktsteinvoormij.nl.
Inwoners die graag digitale informatie van de gemeente ontvangen, kunnen zich abonneren op de digitale nieuwsbrief via www.gemeentestein.nl/nieuwsbrief.

7. Vraag: Kan de gemeente mij een gids met kalender per post toesturen?

Antwoord: Dat is niet mogelijk, omdat er geen gidsen en kalenders op voorraad zijn in het gemeentehuis. Alle exemplaren zijn verspreid over de 12 servicepunten. Als je zelf niet in de gelegenheid bent om een exemplaar af te halen, zou je een familielid, vriend(in), buren kunnen vragen om er eentje voor je mee te nemen.

8. Vraag: Hoe heeft de gemeente gecommuniceerd over deze nieuwe manier van verspreiding?

Antwoord: Om iedereen persoonlijk op de hoogte te brengen van deze nieuwe manier van verspreiding én servicepunten ontvangen alle huisadressen een kaartje per post. Zo heeft niemand het kunnen missen. Daarnaast hebben we er aandacht aan besteed via de reguliere kanalen zoals de website, social media, etc.

9. Vraag: Hoe komen nieuwe inwoners - die hier zijn komen wonen nadat de gidsen zijn verspreid - aan een exemplaar?

Antwoord: Nieuwe inwoners ontvangen een welkomstpakket van de gemeente. De gemeentegids met kalender zit in dat pakket.

10. Vraag: Tot wanneer kan ik een gemeentegids afhalen?

Antwoord: De servicepunten zijn voorzien van gidsen. De gidsen zijn daar verkrijgbaar totdat ze allemaal afgehaald zijn. Daarna zijn er op deze locaties ook andere gedrukte uitingen/foldermateriaal van de gemeente te vinden.