Subsidies inwoners

De gemeente Stein heeft een aantal subsidies voor inwoners en organisaties. Je vindt ze op deze pagina. De bijbehorende aanvraagformulieren staan er ook bij.

Subsidie aanvragen

Je kunt alle subsidies binnen de gemeente Stein online aanvragen.
Voor het aanvragen heb je DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor organisaties, verenigingen en stichtingen die inschreven staan bij de KVK) nodig. Op de pagina van de subsidieregeling op grond waarvan je subsidie aanvraagt, staat hoe je een aanvraag indient en wat je mee moet sturen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen of krijgen van een subsidie zijn niet altijd hetzelfde. Lees de subsidieregelingen dus goed. Daarnaast heeft iedere subsidie een maximaal budget, de zogenaamde subsidieplafonds.

Hieronder vind je meer informatie over de subsidieregelingen en het subsidiebeleid.