Hoogwater in Stein: volg hier ons liveblog

Erfgoedsubsidie

Iedere eigenaar heeft er een persoonlijk belang bij om zijn onroerend goed in behoorlijke staat van onderhoud te bewaren. Bescherming van een waardevol pand betekent dan ook niet dat de gemeenschap een morele taak heeft de instandhouding van dat object voor haar rekening te nemen.

In sommige gevallen is het echter wenselijk om subsidies te geven om o.a. waarden die in het verleden verloren zijn gegaan te herstellen. Ook is het wenselijk om eigenaren van panden die worden beschermd, tegemoet te komen in de extra kosten die restauratie en onderhoud van monumentale onderdelen met zich meebrengen.

Concept subsidieregeling

Op dit moment is er nog geen subsidieregeling voor het aan te wijzen erfgoed. Er is wel al een concept subsidieregeling beschikbaar. Deze regeling richt zich vooral op bijzondere (monumentale) onderdelen van de te beschermen panden en de instandhouding en verbetering van historische groenobjecten en historische groenelementen.

Klik op onderstaande link om het concept te lezen.

Naar verwachting wordt de subsidieregeling erfgoed in juli 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegelijkertijd met het bestemmingsplan erfgoed.

Doelstellingen voor de subsidieregelingen

  • het verkrijgen van inzicht in de bouwhistorische waarde van een historisch gebouw;
  • de instandhouding van (bouwhistorisch) waardevolle elementen van een historisch gebouw;
  • het opheffen van verstoringen aan de voorgevel van een historisch gebouw;
  • de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van historische groenobjecten en historische groenelementen.