Ondersteuningssubsidie accommodaties

Waarom?

Deze subsidieregeling heeft als doel instellingen en organisaties te ondersteunen in het kader van tegemoetkoming voor accommodatiehuur ten behoeve van de kernactiviteiten en retributie van Onroerende Zaak Belasting (OZB), rioolheffing en legeskosten.

Voor wie?

Tegemoetkoming accommodatiehuur

Binnensportverenigingen met jeugdleden, jeugd- en jongerenverenigingen en organisaties die Meer Bewegen voor Ouderen uitvoeren, die in aanmerking komen voor de waarderingssubsidie, kunnen subsidie aanvragen voor de tegemoetkoming in huur ten behoeve van uitvoering van hun kernactiviteiten. Daarnaast komen de seniorenverenigingen Vereniging 55-plussers Oud Urmond, Vereniging voor ouderen "de Bramert" en Ouderenvereniging De Oude Garde in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurkosten.

Retributie Onroerende Zaak Belasting (OZB) en rioolheffing voor het gebruikersdeel

De in de waarderingssubsidie opgenomen Steinse instellingen of verenigingen die, op basis van een contract, als gebruiker van een gemeentelijk welzijnsgebouw van de gemeente een aanslag OZB en/of een aanslag voor de rioolheffing ontvangen, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Retributie legeskosten

Steinse instellingen, stichtingen of verenigingen die legeskosten moeten betalen voor een bouwvergunning en/of een vergunning voor het organiseren van activiteiten/evenementen, die niet commercieel zijn en een sociaal culturele, maatschappelijke of sportieve functie hebben, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvragen

De subsidie moet via onderstaand aanvraagformulier aangevraagd worden voor 1 juli 2021. Je doet dit door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen per post of per e-mail naar info@gemeentestein.nl. In het aanvraagformulier staat vermeld welke aanvullende informatie de gemeente nodig heeft om jouw aanvraag te kunnen beoordelen.

Aanvraagformulier Ondersteuningssubsidie accommodaties (DOCX, 44.1 kB)
 

Voorwaarden

De voorwaarden staan in het Subsidiebeleid Gemeente Stein 2019-2022 (PDF, 447.9 kB) (PDF, 270.4 kB)

 


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar info@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.