Ondersteuningssubsidie accommodaties

Waarom?

Deze subsidieregeling heeft als doel instellingen en organisaties financieel te ondersteunen in de huurkosten ten behoeve van hun belangrijkste activiteiten en terugbetaling van Onroerende Zaak Belasting (OZB), rioolheffing en legeskosten.

Voor wie?

Tegemoetkoming accommodatiehuur

Binnensportverenigingen met jeugdleden, jeugd- en jongerenverenigingen en organisaties die Meer Bewegen voor Ouderen uitvoeren, die in aanmerking komen voor de waarderingssubsidie, kunnen subsidie aanvragen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de huurkosten. Daarnaast komen de seniorenverenigingen Vereniging 55-plussers Oud Urmond, Vereniging voor ouderen "de Bramert" en Ouderenvereniging De Oude Garde in aanmerking voor een vergoeding van de huurkosten.

Terugbetaling Onroerende Zaak Belasting (OZB) en rioolheffing voor het gebruikersdeel

De in de waarderingssubsidie opgenomen Steinse instellingen of verenigingen die, op basis van een contract, als gebruiker van een gemeentelijk welzijnsgebouw van de gemeente een aanslag OZB en/of een aanslag voor de rioolheffing ontvangen, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Terugbetaling legeskosten

Steinse instellingen, stichtingen of verenigingen die legeskosten moeten betalen voor een bouwvergunning en/of een vergunning voor het organiseren van activiteiten/evenementen, die niet commercieel zijn en een sociaal culturele, maatschappelijke of sportieve functie hebben, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvragen

De subsidie voor 2023 moet via onderstaande link aangevraagd worden vóór 1 juli 2022.

Te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

secure.gemeentestein.nl/form/aanvraagformulier-ondersteuningssubsidie-1/aanvraagformulier-ondersteuningssubsidie-0

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen of wil je de subsidie per post aanvragen, neem dan contact met ons op via info@gemeentestein.nl o.v.v. ‘aanvraag ondersteuningssubsidie’ of telefonisch op 046-4359393

Voorwaarden

De voorwaarden staan in het Subsidiebeleid Gemeente Stein 2019-2022 (PDF, 314.7 kB) (PDF, 270.4 kB)

 


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.