Ondersteuningssubsidie accommodaties

Let op:

Heeft u als organisatie een aanvraag ingediend met eHerkening of eHerkenning aangevraagd om digitaal een subsidie bij ons aan te vragen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor compensatie. Neem contact op met kim.thijssens@gemeentestein.nl voor de voorwaarden.

Waarom?

Deze subsidieregeling heeft als doel instellingen en organisaties financieel te ondersteunen in de huurkosten ten behoeve van hun belangrijkste activiteiten en terugbetaling van Onroerende Zaak Belasting (OZB), rioolheffing en legeskosten.

Voor wie?

Tegemoetkoming accommodatiehuur

Binnensportverenigingen met jeugdleden, jeugd- en jongerenverenigingen en organisaties die Meer Bewegen voor Ouderen uitvoeren, die in aanmerking komen voor de waarderingssubsidie, kunnen subsidie aanvragen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de huurkosten. Daarnaast komen de seniorenverenigingen Vereniging 55-plussers Oud Urmond, Vereniging voor ouderen "de Bramert" en Ouderenvereniging De Oude Garde in aanmerking voor een vergoeding van de huurkosten.

Terugbetaling Onroerende Zaak Belasting (OZB) en rioolheffing voor het gebruikersdeel

De in de waarderingssubsidie opgenomen Steinse instellingen of verenigingen die, op basis van een contract, als gebruiker van een gemeentelijk welzijnsgebouw van de gemeente een aanslag OZB en/of een aanslag voor de rioolheffing ontvangen, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Terugbetaling legeskosten

Steinse instellingen, stichtingen of verenigingen die legeskosten moeten betalen voor een bouwvergunning en/of een vergunning voor het organiseren van activiteiten/evenementen, die niet commercieel zijn en een sociaal culturele, maatschappelijke of sportieve functie hebben, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Online subsidie aanvragen voor verenigingen en stichtingen

Om als organisatie online subsidie aan te vragen moet je gebruikmaken Digid. Heb je nog geen Digid? Je kunt deze eenvoudig aanvragen via www.digid.nl.

Via de groene button hieronder kun je jouw aanvraag indienen:

Ondersteuningssubsidie aanvragen

Voorwaarden

De voorwaarden staan in het Subsidiebeleid Gemeente Stein 2019-2024 (PDF, 515.8 kB).

 

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen of wil je de subsidie per post aanvragen? Neem dan contact met ons op via info@gemeentestein.nl met als onderwerp 'aanvraag ondersteuningssubsidie’ of bel naar 046-4359393.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.