Maatschappelijke activiteiten subsidie

Waarom?

De maatschappelijke activiteitensubsidie is een subsidie voor eenmalige en vaak kortdurende activiteiten. De maatschappelijke activiteitensubsidie heeft als doel het stimuleren van activiteiten die een maatschappelijke (meer)waarde hebben voor de lokale samenleving en kwetsbare inwoners in het bijzonder.

Voor wie?

De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door vrijwilligersorganisaties die gevestigd of in substantiële mate werkzaam zijn in de gemeente Stein.

Wat zijn de subsidiegrondslagen?

De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die een éénmalig of experimenteel karakter dragen. De activiteit moet afwijken van de reguliere kernactiviteiten, niet alleen gericht op eigen leden, maar ook op niet-leden en/of op kwetsbare inwoners en in de gemeente Stein plaatsvinden en openbaar toegankelijk zijn.

De gemeente subsidieert in de vorm van een subsidie in een drietal categorieën, namelijk € 500,
€ 1.000 en € 1.500. Aan de hand van een aantal toetsingscriteria wordt de aanvraag beoordeeld en vastgesteld voor welke categorie de aanvrager in aanmerking komt (zie subsidiebeleid voor criteria).

Subsidie aanvragen?

Een aanvraag voor een maatschappelijke activiteitensubsidie dient uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteit te worden ingediend. De aanvraagperiode wordt jaarlijks verdeeld in zes gelijke subsidierondes.

Je wenst als vereniging in aanmerking te komen voor het eenmalig extra bedrag à 500 euro vanuit de regeling ‘stimulering burgerkracht’?

Je hoeft niets extra’s te doen voor deze aanvullende regeling (behalve deze optie in het aanvraagformulier aan te kruisen). Ook hoeft er geen verantwoording over te worden afgelegd. De maatschappelijke activiteit dient uitsluitend in het jaar 2020 of 2021 te worden uitgevoerd en is enkel mogelijk bij een aanvraag van 1000,- of 1500,- euro.

Aanvraagformulier subsidie.  (DOCX, 46.8 kB)

Voorwaarden

De voorwaarden staan in het Subsidiebeleid Gemeente Stein 2019-2022 (PDF, 270.4 kB)