Maatschappelijke activiteiten subsidie

Waarom?

De maatschappelijke activiteitensubsidie is een subsidie voor eenmalige en vaak kortdurende activiteiten. De maatschappelijke activiteitensubsidie heeft als doel het stimuleren van activiteiten die een maatschappelijke (meer)waarde hebben voor de lokale samenleving en kwetsbare inwoners in het bijzonder.

Voor wie?

De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door vrijwilligersorganisaties die gevestigd of in substantiële mate werkzaam zijn in de gemeente Stein.

Wat zijn de subsidiegrondslagen?

De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die een éénmalig of experimenteel karakter dragen. De activiteit moet afwijken van de reguliere kernactiviteiten, niet alleen gericht op eigen leden, maar ook op niet-leden en/of op kwetsbare inwoners en in de gemeente Stein plaatsvinden en openbaar toegankelijk zijn.

De gemeente subsidieert in de vorm van een subsidie in een drietal categorieën, namelijk € 500,
€ 1.000 en € 1.500. Aan de hand van een aantal toetsingscriteria wordt de aanvraag beoordeeld en vastgesteld voor welke categorie de aanvrager in aanmerking komt (zie subsidiebeleid voor criteria).

Voorwaarden

De voorwaarden staan in het Subsidiebeleid Gemeente Stein 2019-2022 (PDF, 990.5 kB).

Subsidie aanvragen?

Een aanvraag voor een maatschappelijke activiteitensubsidie dient uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteit te worden ingediend. De aanvraagperiode wordt jaarlijks verdeeld in zes gelijke subsidierondes.

Klik hier (DOCX, 43.1 kB) voor het aanvraagformulier