Subsidie professionele instellingen

Waarom?

De gemeente Stein subsidieert professionele instellingen die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van beleidsdoelen die niet zonder professionals op het gebied van zorg en welzijn bereikt kunnen worden.

Voor wie?

Deze subsidieregeling is van toepassing op professionele instellingen. Professionele instellingen zijn instellingen die met gebruikmaking van beroepskrachten werkzaam zijn ten behoeve van de bevolking en in één of meer van de volgende sectoren werkzaam zijn: Wmo, jeugdhulp, participatie, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, sport en cultuur.

Wat zijn de subsidiegrondslagen?

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten:

  • die zich richten op inwoners uit de gemeente Stein;
  • op het gebied van Wmo, jeugdhulp, participatie, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, sport en cultuur van inwoners uit de gemeente Stein.
  • die een realistische verhouding kennen tussen de verwachte bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen en de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

Online subsidie aanvragen voor professionele instellingen

Om als organisatie online subsidie aan te vragen moet je gebruikmaken Digid óf eHerkenning. Heb je nog geen Digid? Je kunt deze eenvoudig aanvragen via www.digid.nl
Heb je nog geen Eherkenning dan kun je die aanvragen via www.eherkenning.nl
Let op: het aanvragen van eHerkening kost gemiddeld 5 werkdagen en er zijn kosten verbonden aan de aanschaf van Eherkenning. Je dient voor een aanvraag minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 of hoger te bezitten.

Via de groene knoppen hieronder kun je jouw aanvraag indienen met Digid of Eherkenning

Professionele instellingen subsidie aanvragen met Digid

Professionele instellingen subsidie aanvragen met Eherkenning

Voorwaarden

De voorwaarden staan in het Subsidiebeleid Gemeente Stein 2019-2024 (PDF, 515.8 kB).

 

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen of wil je de subsidie per post aanvragen? Neem dan contact met ons op via info@gemeentestein.nl met als onderwerp 'aanvraag subsidie professionele instellingen’ of bel naar 046-4359393


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93