Subsidie professionele instellingen

Waarom?

De gemeente Stein subsidieert professionele instellingen die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van beleidsdoelen die niet zonder professionals op het gebied van zorg en welzijn bereikt kunnen worden.

Voor wie?

Deze subsidieregeling is van toepassing op professionele instellingen. Professionele instellingen zijn instellingen die met gebruikmaking van beroepskrachten werkzaam zijn ten behoeve van de bevolking en in één of meer van de volgende sectoren werkzaam zijn: Wmo, jeugdhulp, participatie, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, sport en cultuur.

Wat zijn de subsidiegrondslagen?

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten:

  • die zich richten op inwoners uit de gemeente Stein;
  • op het gebied van Wmo, jeugdhulp, participatie, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, sport en cultuur van inwoners uit de gemeente Stein.
  • die een realistische verhouding kennen tussen de verwachte bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen en de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

Aanvragen

Via onderstaande link kun je subsidie aanvragen. Voor het indienen van de aanvraag heb je een DigiD code nodig, hou deze daarom bij de hand.

secure.gemeentestein.nl/form/aanvraagformulier-subsidie-professionele-instellingen/aanvraagformulier-subsidie-professionele-instellingen-0

Voorwaarden

De voorwaarden staan in het Subsidiebeleid Gemeente Stein 2019-2022 (PDF, 314.7 kB) (PDF, 270.4 kB)

 


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.