Subsidie professionele instellingen

Waarom?

De gemeente Stein subsidieert professionele instellingen die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van beleidsdoelen die niet zonder professionals op het gebied van zorg en welzijn bereikt kunnen worden.

Voor wie?

Deze subsidieregeling is van toepassing op professionele instellingen. Professionele instellingen zijn instellingen die met gebruikmaking van beroepskrachten werkzaam zijn ten behoeve van de bevolking en in één of meer van de volgende sectoren werkzaam zijn: Wmo, jeugdhulp, participatie, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, sport en cultuur.

Wat zijn de subsidiegrondslagen?

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten:

  • die zich richten op inwoners uit de gemeente Stein;
  • op het gebied van Wmo, jeugdhulp, participatie, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, sport en cultuur van inwoners uit de gemeente Stein.
  • die een realistische verhouding kennen tussen de verwachte bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen en de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

Aanvragen

De subsidie moet via onderstaand aanvraagformulier aangevraagd worden voor 1 juli 2021. Je doet dit door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen per post of per e-mail via info@gemeentestein.nl. In het aanvraagformulier staat vermeld welke aanvullende informatie de gemeente nodig heeft om jouw aanvraag te kunnen beoordelen.

Aanvraagformulier Subsidie professionele instellingen (DOCX, 40.8 kB)

Voorwaarden

De voorwaarden staan in het Subsidiebeleid Gemeente Stein 2019-2022 (PDF, 447.9 kB) (PDF, 270.4 kB)

 


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar info@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.