Subsidie cultuur, Maak het mee

De gemeente Stein vindt kunst en cultuur belangrijk. Daarom heeft de gemeente samen met verenigingen en stichtingen een nieuw kunst- en cultuurbeleid opgesteld. Dit beleid staat op de pagina Kunst en Cultuur. De gemeente geeft subsidie aan organisaties die projecten organiseren die een bijdrage leveren aan dit beleid.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor rechtspersonen of ondernemingen die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, gevestigd zijn in Stein en activiteiten aanbieden in Stein. De subsidie is niet bedoeld voor kerkelijke, politieke of vakbondsorganisaties.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

De subsidiegrondslagen zijn de regels en voorwaarden waaraan de subsidieaanvragen moeten voldoen. De belangrijkste zijn:

 • Er is elk jaar € 65.000 beschikbaar voor alle subsidies. Dit budget wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad.
 • Het geld is verdeeld over vijf categorieën:
  1. Musea: totaal € 10.000 met een maximum van €5.000 per museum, per jaar.
  2. Projecten immaterieel erfgoed: totaal €10.000 met een maximum van €2.000 per jaar, per organisatie.
  3. Projecten cultureel erfgoed en archeologie: totaal €20.000 met een maximum van €2.000 per jaar, per organisatie.
  4. Projecten cultuureducatie in het basis onderwijs: Totaal €10.000: €2,50 per deelnemende leerling, per school, per jaar.
  5. Projecten leesbevordering in de voorschoolse opvang en het basis onderwijs: Totaal: €15.000: maximaal €7500 per organisatie (waarvan een project in het basisonderwijs, een in de voorschoolse opvang), per jaar.
 • Voor elke genoemde categorie zijn er aparte activiteiten en criteria waar de projecten aan moeten voldoen, lees deze goed om in aanmerking te komen.
 • Organisaties die al geld krijgen van de gemeente of een andere overheid voor hetzelfde project, krijgen geen subsidie.
 • De subsidieaanvraag moet minstens 8 weken voor de start van het project ingediend worden met een formulier, een plan, een begroting en een toelichting. De subsidie wordt gegeven op volgorde van binnenkomst, zolang er budget is.
 • De subsidieaanvraag moet duidelijk laten zien wat het doel, de doelgroep, de samenwerkingspartners, de planning en de noodzaak van het project zijn. De begroting moet laten zien wat het project kost en hoe het gefinancierd wordt. De subsidie wordt geweigerd als het project niet past bij het doel van de regeling, al geld krijgt van een andere partij, al begonnen of afgelopen is.
 • De regeling begint op 1 januari 2024 en eindigt op 31 januari 2027.

Voorwaarden en regelingen

Op de pagina van Mijn Overheid staan de voorwaarden en regelingen.

Subsidie aanvragen

Vraag via de groene knop de subsidie cultuur aan.

Subsidie cultuur aanvragen


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93