Evenementensubsidie

Waarom?

De evenementensubsidie is een subsidie voor eenmalige en vaak kortdurende activiteiten die niet onder de andere subsidies vallen, een uitnodigend karakter hebben. Een evenement wordt gezien als een voor publiek toegankelijke vertoning of gebeurtenis, die georganiseerd is en gericht op een relatief groot publiek.

Voor wie?

De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door verenigingen/stichtingen zonder winstoogmerk.

Wat zijn de subsidiegrondslagen?

Hieronder worden enkele grondslagen beschreven:

  • Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor evenementen zonder commerciële doeleinden.
  • Er moet sprake zijn van samenwerking met andere (evenementen)organisaties, horeca, verenigingen etc.
  • De begroting laat duidelijk blijken dat er een financiële noodzaak tot een subsidieaanvraag is.
  • Minimaal 50% van de financiering van het evenement is afkomstig van andere bronnen dan uit de gemeentelijke subsidie.

Voorwaarden

De voorwaarden staan in het Subsidiebeleid Gemeente Stein 2019-2022 (PDF, 990.5 kB).

Subsidie aanvragen

De subsidie moet via onderstaand aanvraagformulier aangevraagd worden voor 1 juli 2019. Je doet dit door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen per post of per e-mail via info@gemeentestein.nl. In het aanvraagformulier staat vermeld welke aanvullende informatie de gemeente nodig heeft om jouw aanvraag te kunnen beoordelen.

Aanvraagformulier Evenementensubsidie (DOCX, 44.1 kB)