Kindcentrum Berg a/d Maas en Urmond

Vanaf september 2018 is een interactief traject doorlopen met inwoners en stakeholders om te komen tot een ontwikkelplan voor onderwijshuisvesting in Berg a/d Maas en Urmond. Hieronder staat alle informatie over hoe dit traject is doorlopen en wat het heeft opgeleverd.

Achtergrondinformatie

Raadsinformatiebrief inzake Toekomstige onderwijshuisvesting Berg a/d Maas en Urmond (5 juni 2019)

Verslag_ateliersessie_05.06.2019 (PDF, 110.5 kB)

Presentatie ateliersessie 05.06.2019 (PDF, 1.3 MB)

Aanbiedingsbrief ROgroep Eindrapport Fase2 (per 22.05.2019) (PDF, 379.9 kB)

Definitieve rapportage - Ontwikkelplan_Urmond_BergadMaas (per 22.05.2019) (PDF, 1.7 MB)

Plan van aanpak Fase2 - Haalbaarheidsstudie (per 22.05.2019) (PDF, 4.2 MB)

Second Opinion Fase2 - Haalbaarheidsstudie (PDF, 1.6 MB) (per 22.05.2019)

Raadsvoorstel Raadsbesluit Fase2 - Haalbaarheidsstudie (PDF, 4.3 MB) (per 22.05.2019)

Ouderbrief Berg Urmond per (22.05.2019) (PDF, 67.1 kB)

Verslag ateliersessie 27.11.2018 (PDF, 125.2 kB)

Presentatie ateliersessie27.11.18 (PDF, 1.5 MB)

Verslag ateliersessie 09.10.2018 (PDF, 109.7 kB)

Presentatie ateliersessie 09.10.2018 (PDF, 887.3 kB)

Presentatie inwoners Berg aan de Maas 09.10.2018 (PDF, 330.1 kB)

Verslag ateliersessie 25.09.2018 (PDF, 210.3 kB)

Presentatie ateliersessie 25.09.2018 (PDF, 1.0 MB)

Verslag ateliersessie 12.09.18 (PDF, 158.7 kB)

Presentatie ateliersessie 12.09.2018 (PDF, 1.1 MB)

Raadsbesluit over de Toekomstige onderwijshuisvesting Berg a/d Maas en Urmond d.d. 30 november 2017 (agendapunt 6.7/11).

Contact en inschrijven nieuwsbrief 

Heb je vragen over het proces of wil je anderszins dingen inbrengen, dan kun je mailen naar Urmond-oost2030@gemeentestein.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93