Steinse Jongeren Adviesraad

Sjar staat voor Steinse Jongeren Adviesraad en bestaat sinds 2 oktober 2007. Met het oprichten van de Sjar is een belangrijk doel behaald, namelijk het betrekken van jongeren bij de samenleving en politiek.

Stein is de allereerste gemeente van Nederland die een jongeren(advies)raad op een dusdanige manier invulling geeft, namelijk het te allen tijde mogen uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies. Wij als leden van de Sjar hopen dan ook dat we samen met jullie, de jongeren, iets kunnen betekenen voor elkaar. We moeten ons laten horen, want onze mening is belangrijk!

Contact? Mail naar steinsejongerenadviesraad@gmail.com

Hoofdnavigatie