Subsidie tip: verlenging & uitbreiding corona steunpakket Rijksoverheid

Maandag 10 januari 2022

De corona pandemie raak veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld. Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven èn inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen. In deze rubriek telkens aandacht voor één of enkele subsidies. Deze keer: het corona steun- & herstelpakket van het Rijk.

Net als vorig jaar, starten we het jaar in een lockdown. Dit maakt dat we tot minimaal 14 januari te maken hebben met aangescherpte coronamaatregelen. Deze beperken zowel inwoners, verenigingen, stichtingen als ondernemers. De Rijksoverheid heeft daarom besloten tot verlenging en uitbreiding van het economisch steunpakket.

Zo gaat het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van 80% naar 90%. Ook komen ondernemers het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%. Voor de verruiming van het steunpakket trekt het kabinet 590 miljoen euro extra uit. Voor de amateursport zet het kabinet de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) door om de sector te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten tot en met januari.

Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van het steun- en herstelpakket. Op deze pagina vind je ook linken naar meer informatie over de regelingen per sector en de afzonderlijke regelingen. Tevens bestaat er een checklist voor ondernemers en werknemers, die toont voor welke steun je in aanmerking komt.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93