Deskundigheid voor verenigingen

De druk op verenigingen neemt toe. Leden gedragen zich steeds vaker als klant en verwachten kwaliteit, terwijl ook de eisen op het gebied van wet- en regelgeving omvangrijker en complexer worden. Dit vraagt om meer professionaliteit van verenigingen, die nog altijd hoofdzakelijk draaien op vrijwilligers. Hier willen we verenigingen graag bij helpen.

Trainingen, cursussen & webinars

Als gemeente Stein organiseren we daarom regelmatig trainingen, cursussen en opleidingen, die gratis te volgen zijn. Veelal in samenwerking met partners als NOC*NSF, Huis voor de Sport Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg, Ecsplore, JOGG-NL, GGD, etc. Dit vanwege de expertise die zij hebben op gebieden die voor verenigingen relevant zijn. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen uiteenlopende thema’s centraal staan: ledenwerving- & behoud, kader, vrijwilligers, financiën, subsidies, corona, WBTR, AVG, toegankelijkheid, autisme, diversiteit, verantwoord alcoholgebruik, communicatie & marketing, etc. Dit soort bijeenkomsten kunnen zowel fysiek als online plaatsvinden, en richten zich op diverse doelgroepen binnen de vereniging: bestuurders, trainers, coaches, docenten, begeleiders, scheidsrechters, barvrijwilligers, etc. Op die manier proberen we de deskundigheid van vrijwilligers binnen onze verenigingen te vergroten.

Wil je meer weten over de trainingen, cursussen en opleidingen die we organiseren? Houd dan de nieuwspagina in de gaten, of schrijf je in voor de nieuwsbrief verenigingen en wordt automatisch op de hoogte gehouden.

Terugkijken webinars

De afgelopen periode hebben we in dit kader al tal van gratis webinars georganiseerd. Was je erbij en wil je nog iets teruglezen, of kon je er niet bij zijn en wil er alsnog mee aan de slag? Klik dan op de link voor meer informatie, of om de opnames en presentaties te downloaden en bekijken.

Behoefte aan andere thema’s? Geef het door!

Zoals hierboven al aangegeven loopt het aanbod sterk uiteen qua thema, doelgroep en vorm. Natuurlijk proberen we hierbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van verenigingen en vrijwilligers. Heb je suggesties voor een specifiek onderwerp waar jullie als vereniging mee aan de slag willen, en wat mogelijk interessant kan zijn voor meer clubs? Neem dan contact op met verenigingsadviseur Frank van den Boomen via Frank.vandenBoomen@gemeentestein.nl. Hij denkt graag met je mee over de mogelijkheden.

Services vanuit het sportakkoord

Aanvullend op bovenstaande, worden vanuit het Nationaal Sportakkoord zogenaamde services beschikbaar gesteld voor sport- en beweegaanbieders. Ook hierbij kan het gaan om workshops of scholingen, die veelal kosteloos worden verzorgd. Download de brochure voor meer informatie en inspiratie. Je kunt kiezen voor (sport)specifieke of generieke thema’s, die binnen de eigen club of samen met andere clubs worden aangeboden. Inzet van deze services is niet eindeloos en verloopt via de adviseur lokale sport. Ook hiervoor kun je contact opnemen met de verenigingsadviseur.

Meer informatie voor verenigingen


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93