Meer tijd voor het nieuwe subsidiebeleid

Dinsdag 2 april 2024

Na het bespreken van het subsidiebeleid dat er nu ligt, heeft het gemeentebestuur besloten om meer tijd te nemen voor het nieuwe subsidiebeleid. Dit besluit is genomen om de beste kwaliteit van het resultaat te bereiken. Het subsidiebeleid geldt dan vanaf 1 januari 2026 in plaats van 1 januari 2025.

Waarom een nieuw subsidiebeleid?

Een nieuw subsidiebeleid geeft meer duidelijkheid, minder regels en sluit aan op de situatie waarin verenigingen, stichtingen en professionele instellingen nu zitten.

Verbeterpunten

Uit de evaluatie van het subsidiebeleid kwam onder meer naar voren, dat de regelingen eenvoudiger kunnen worden beschreven en de eigen regels beter kunnen worden nageleefd. Ook kunnen we aanpassingen doen om juridisch risico’s te voorkomen. Een positief punt uit de bespreking: Medewerkers die subsidieverzoeken in behandeling nemen, zijn goed bereikbaar voor verenigingen, stichtingen, instellingen en iedereen die in aanmerking wil komen voor subsidie.

Meer regelingen

We gingen eerst uit van het vernieuwen van zeven regelingen, maar er zijn in totaal minstens zestien regelingen. De wens is nu om alle regelingen mee te nemen in de verdere uitwerking van het subsidiebeleid. Dit vraagt meer tijd. Het gemeentebestuur wil hierbij ook graag de gemeenteraad betrekken en al onze subsidierelaties (dit zijn verenigingen, stichtingen, professionele instellingen en inwoners die een subsidie ontvangen). Op deze manier willen we het nieuwe subsidiebeleid uitwerken tot het beste resultaat.

Verlengen huidige regelingen

We verlengen de huidige regelingen, waar dat nodig is, tot en met 2025. Dit betekent dat verenigingen, stichtingen, professionele instellingen en inwoners subsidieaanvragen voor 2025 op dezelfde manier kunnen aanvragen als daarvoor.

Vervolg

Per 1 januari 2026 gaat het nieuwe subsidiebeleid in. We zorgen ervoor dat aanvragen op tijd (vanaf midden 2025) kunnen worden ingediend. Hierover zullen we alle subsidierelaties tegen die tijd informeren.

Subsidierelaties ontvangen naast de resultaten van de evaluatie, ook een uitnodiging om te reageren op het plan van de nieuwe subsidieregelingen die voor hun organisatie gelden. Deze uitnodiging kunnen de subsidierelaties in de tweede helft van 2024 verwachten.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93