Fase 1: Wijkatlas (inmiddels afgerond)

Aan de hand van cijfers en beelden maken wij als eerste ‘een foto’ van de wijk, haar bewoners en haar woningaanbod. Ook vormen wij ons een beeld van de grote uitdagingen op woongebied in Urmond-Oost. Welke behoeften/noden heeft de wijk en welke mogelijkheden/kansen zijn er en welke ambities?

Wijkatelier

Tijdens het eerste wijkatelier op 13 juni 2022 hebben wij input verzameld van stakeholders en inwoners. Hieronder vind je de presentatie zoals getoond tijdens deze bijeenkomst.

Download de presentatie van Atelier Romain (PDF, 1.1 MB) van 13 juni 2022 (PDF, 1.1 MB)

Concept Wijkatlas

Met de ontvangen input op 13 juni is een concept Wijkatlas opgesteld.

Schoolpleingesprekken over Urmond

Onder het motto ‘gaan waar je doelgroep gaat’, zijn we 28 juni na schooltijd met de bakfiets naar het schoolplein van basisschool De Maaskei in Urmond gegaan. We - gemeente, PIW en Wonen Limburg - gingen in gesprek met (groot)ouders van de kinderen over Urmond Oost. In deze gespreken bespraken we onder andere wat de fijne plekken zijn in Urmond en waarom en wat er mag veranderen. Ook deze informatie gebruiken we als input voor de Transformatievisie Wonen Urmond Oost.

Wijkatlas

Wij hebben de ontvangen feedback op het concept Wijkatlas meegenomen bij het opstellen van de Wijkatlas.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93