Vervolg

De Wijkatlas (resultaat fase 1), Transformatieplan (resultaat fase 2) en Transformatieagenda (resultaat fase 3) vormen samen de Transformatievisie Urmond-Oost. Deze visie is vastgesteld door de gemeenteraad.

Vaststellen Transformatievisie

Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Stein de Transformatievisie van Urmond-Oost vastgesteld. De behandeling van het raadsvoorstel kun je terugkijken:

Opzetten aanvullende projecten

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad tevens budget ter beschikking gesteld. Met dit budget kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor de daadwerkelijke uitvoering (richting 2030) van de lokale transformatievisies. Denk hierbij aan het maken van een stakeholdersanalyse, plan van aanpak (inclusief participatie), afsprakenkader met partners/stakeholders en middelen organiseren voor de verdere uitvoering. Deze voorbereidingen gebeuren in 2024 en 2025.

Over de voortgang van deze voorbereidingen kunnen informeren wij je via de nieuwsbrief. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93