Urmond-Oost 2030

Transformatievisie Urmond-Oost

Ook in Urmond-Oost verandert de samenstelling van de bevolking en huishoudens. Hierdoor is er een steeds groter wordende vraag naar andersoortige woningen dan nu beschikbaar in de bestaande woningvoorraad van Urmond-Oost. Daarom ontstaat de vraag: Wat moeten de gemeente, de woningcorporatie, de woningeigenaren, de winkeliers, … nu gaan doen om ervoor te zorgen dat het vanaf 2030 (en verder) ook nog prettig wonen is in Urmond-Oost ?

Dit is een belangrijke vraag voor de inwoners van Urmond-Oost en daarom zijn we, samen met hen, voor Urmond-Oost een visie aan het maken die inspeelt op toekomstige trends en ontwikkelingen; een stip op de horizon waar wij, samen met de inwoners en stakeholders tot 2030 naar toe gaan werken.

Net zoals bij de eerder opgestelde regionale Transformatievisie Westelijke Mijnstreek bestaat de transformatievisie voor Urmond-Oost uit 4 pijlers:

 • de cultuurhistorische identiteit
 • het landschap
 • de voorzieningenstructuur
 • de woningvoorraad

Door ambitieus in te zetten op deze 4 pijlers kunnen wij niet alleen de grootste demografische en woningvoorraad gerelateerde uitdagingen aangaan maar tegelijk ook bouwen aan een toekomstbestendige, veerkrachtige ruimte, met oog voor identiteit en leefkwaliteit van de verschillende woonomgevingen en aangepast aan de veranderende woonwensen/-eisen.

Voor het opstellen van deze visie hebben wij Atelier Romain uit het Belgische Gent ingeschakeld. Dit bureau heeft ook eerder de regionale Transformatievisie Westelijke Mijnstreek opgesteld en werkt momenteel nog aan de Transformatievisie Elsloo.

Het traject om te komen tot een Transformatievisie Urmond-Oost hebben wij verdeeld in 3 fasen.

 • Fase 1: Wijkatlas (inmiddels afgerond)

  Aan de hand van cijfers en beelden maken wij als eerste ‘een foto’ van de wijk, haar bewoners en haar woningaanbod. Ook vormen wij ons een beeld van de grote uitdagingen op woongebied in Urmond-Oost.

  Bekijk deze fase Fase 1: Wijkatlas (inmiddels afgerond)
  • Wijkatelier

   Tijdens het eerste wijkatelier op 13 juni 2022 hebben wij input verzameld van stakeholders en inwoners.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Concept Wijkatlas

   Met de op 13 juni ontvangen input is een Wijkatlas opgesteld.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Schoolpleingesprekken over Urmond

   Onder het motto ‘gaan waar je doelgroep gaat’, zijn we 28 juni na schooltijd met de bakfiets naar het schoolplein van basisschool De Maaskei in Urmond gegaan.

  • Wijkatlas

   Wij hebben de ontvangen feedback op het concept Wijkatlas meegenomen bij het opstellen van de Wijkatlas.

   Deze stap bevat bijlagen
 • Fase 2: Transformatieplan (inmiddels afgerond)

  Uit de resultaten van de eerste fase weten wij wat er in 2030 in Urmond-Oost veranderd zou moeten zijn. In de tweede fase gaan wij ruimtelijke ideeën en manieren bedenken hoe wij die verandering gaan vormgeven.

  Bekijk deze fase Fase 2: Transformatieplan (inmiddels afgerond)
  • Wijkatelier

   Op 8 september vond het tweede Wijkatelier plaats. Hieronder vind je de presentatie zoals getoond tijdens deze bijeenkomst.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Beeldvormende raad

   Op 21 september is het resultaat van fase 1 gepresenteerd tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Concept Transformatieplan

   De verzamelde input werd gebruikt om een concept Transformatieplan op te stellen.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Feedback op Concept Transformatieplan

   Tot en met zondag 6 november 2022 kon er door iedereen gereageerd worden op het concept Transformatieplan.

  • Transformatieplan

   De ontvangen opmerkingen uit de feedback periode zijn, met een reactie, opgenomen in het definitieve Transformatieplan.

   Deze stap bevat bijlagen
 • Fase 3: Transformatieagenda (inmiddels afgerond)

  In deze laatste fase bepalen wij samen met de stakeholders wie wat wanneer gaat doen en binnen welke kaders. Alles wordt samengevat in een Transformatieagenda.

  Bekijk deze fase Fase 3: Transformatieagenda (inmiddels afgerond)
  • Presentatie tussentijdse resultaten aan kerngroep

   In deze derde fase van het onderzoek zijn de tussentijdse resultaten op 17 november 2022 teruggekoppeld naar de leden van de kerngroep.

  • Concept Transformatieagenda

   De verzamelde feedback van de kerngroep op de tussentijdse resultaten wordt nu gebruikt om de projectenlijst te verwerken tot een concept Transformatieagenda.

   Deze stap bevat bijlagen
  • Feedback op Concept Transformatieagenda

   Tot en met dinsdag 28 februari 2023 kon er door iedereen gereageerd worden op de concept Transformatieagenda.

  • Transformatieagenda

   De ontvangen opmerkingen uit de feedback periode zijn, met een reactie, opgenomen in de definitieve Transformatieagenda.

   Deze stap bevat bijlagen
 • Vervolg

  De Wijkatlas (resultaat fase 1), Transformatieplan (resultaat fase 2) en Transformatieagenda (resultaat fase 3) vormen samen de Transformatievisie Urmond-Oost. Deze visie is vastgesteld door de gemeenteraad.

  Bekijk deze fase Vervolg
  • Vaststellen Transformatievisie

   Vaststellen van de Transformatievisie Urmond-oost door gemeenteraad.

  • Opzetten aanvullende projecten

   Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad budget ter beschikking gesteld. Met dit budget kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor de daadwerkelijke uitvoering (richting 2030) van de lokale transformatievisies.

Contact en inschrijven nieuwsbrief 

Heb je vragen over het proces of wil je anderszins dingen inbrengen, dan kun je mailen naar Urmond-oost2030@gemeentestein.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Transformatieplan Urmond-Oost 2030