Urmond-Oost 2030

Transformatievisie Urmond-Oost

Ook in Urmond-Oost verandert de samenstelling van de bevolking en huishoudens. Hierdoor is er een steeds groter wordende vraag naar andersoortige woningen dan nu beschikbaar in de bestaande woningvoorraad van Urmond-Oost. Daarom ontstaat de vraag: Wat moeten de gemeente, de woningcorporatie, de woningeigenaren, de winkeliers, … nu gaan doen om ervoor te zorgen dat het vanaf 2030 (en verder) ook nog prettig wonen is in Urmond-Oost ?

Dit is een belangrijke vraag voor de inwoners van Urmond-Oost en daarom zijn we, samen met hen, voor Urmond-Oost een visie aan het maken die inspeelt op toekomstige trends en ontwikkelingen; een stip op de horizon waar wij, samen met de inwoners en stakeholders tot 2030 naar toe gaan werken.

Net zoals bij de eerder opgestelde regionale Transformatievisie Westelijke Mijnstreek bestaat de transformatievisie voor Urmond-Oost uit 4 pijlers:

  • de cultuurhistorische identiteit
  • het landschap
  • de voorzieningenstructuur
  • de woningvoorraad

Door ambitieus in te zetten op deze 4 pijlers kunnen wij niet alleen de grootste demografische en woningvoorraad gerelateerde uitdagingen aangaan maar tegelijk ook bouwen aan een toekomstbestendige, veerkrachtige ruimte, met oog voor identiteit en leefkwaliteit van de verschillende woonomgevingen en aangepast aan de veranderende woonwensen/-eisen.

Het traject om te komen tot een Transformatievisie Urmond-Oost hebben wij verdeeld in 3 fasen.

Fase 1: Wijkatlas (in uitvoering)

Aan de hand van cijfers en beelden maken wij als eerste ‘een foto’ van de wijk, haar bewoners en haar woningaanbod. Ook vormen wij ons een beeld van de grote uitdagingen op woongebied in Urmond-Oost. Welke behoeften/noden heeft de wijk en welke mogelijkheden/kansen zijn er en welke ambities? Tijdens het eerste wijkatelier op 13 juni 2022 hebben wij input verzameld van stakeholders en inwoners. Hieronder vind je de presentatie zoals getoond tijdens deze bijeenkomst.

Wij nemen de ontvangen input nu mee bij het opstellen van de Wijkatlas. Deze Wijkatlas wordt nog in concept gepubliceerd op deze website en na verwerking van ontvangen input/opmerkingen ook als definitieve Wijkatlas.

Vragenlijst

Kon je er 13 juni niet bij zijn maar wil je toch jouw mening over Urmond-Oost met ons delen? Vul dan deze vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst kan nog tot en met 15 juli 2022.

Heb je vragen over het proces of wil je anderszins dingen inbrengen, dan kun je mailen naar urmond-oost2030@gemeentestein.nl.

Fase 2: Transformatieplan (vanaf augustus 2022)

Uit de resultaten van de eerste fase weten wij wat er in 2030 in Urmond-Oost veranderd zou moeten zijn. In de tweede fase gaan wij ruimtelijke ideeën en manieren bedenken hoe wij die verandering gaan vormgeven.

Save the date!
Donderdag 8 september vindt de 2e bijeenkomst plaats. Zet deze datum alvast in je agenda! Je ontvangt ruim voor 8 september een uitnodiging met meer informatie over de 2e bijeenkomst.

Fase 3: Transformatieagenda (vanaf november 2022)

In de laatste fase bepalen wij samen met de stakeholders wie wat wanneer gaat doen en binnen welke kaders. Alles wordt samengevat in een Transformatieagenda.

De Wijkatlas (resultaat fase 1), Transformatieplan (resultaat fase 2) en Transformatieagenda (resultaat fase 3) vormen samen de Transformatievisie Urmond-Oost. Deze visie leggen we begin 2023 voor aan de gemeenteraad om vast te stellen.

Voor het opstellen van deze visie hebben wij Atelier Romain uit het Belgische Gent ingeschakeld. Dit bureau heeft ook eerder de regionale Transformatievisie Westelijke Mijnstreek opgesteld en werkt momenteel nog aan de Transformatievisie Elsloo.

Inschrijven nieuwsbrief 


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.

Afbeelding Urmond - Oost 2030