Integrale controle woonwagenlocatie Veestraat Stein

Donderdag 21 oktober 2021

Dinsdag 19 oktober jl. heeft een integrale controle plaatsgevonden op de woonwagenlocatie aan de Veestraat in Stein. Deze integrale controle werd uitgevoerd in het kader van het gemeentelijk integraal woonwagenbeleid. Aan deze controle namen de Belastingdienst, Enexis, sociale recherche, de politie en de Gemeente Stein deel.

Controles

De gemeente voerde adresonderzoeken uit, de sociaal rechercheurs controleerden op uitkeringssituaties en de Belastingdienst heeft fiscaal onderzoek gedaan. Enexis heeft gas- en elektriciteitsaansluitingen gecontroleerd en door politie is gecontroleerd op strafbare feiten.

Openbare orde en veiligheid

Het uitvoeren van integrale controles draagt bij aan het waarborgen van de veiligheid in de gemeente Stein. Met partners worden regelmatig dit soort controles gehouden, grootschalig en kleinschalig. Niet alleen in woningen, maar ook in bedrijven of op volledige bedrijventerrein.