Werk in uitvoering

Hieronder staat waar er op dit moment wordt gewerkt aan straten, riolen en dergelijke in de gemeente Stein. Zo kun je zien of er in jouw buurt of wijk iets gebeurt. Meer weten over werk aan de straat in de gemeente Stein? Op de pagina Werk in uitvoering staan alle projecten in de gemeente Stein.

Planning

Kabelwerkzaamheden Berger Maasstraat

We gaan vanaf maandag 29 augustus starten met werkzaamheden in de Berger Maastraat. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 1 tot 3 weken duren.

Onze aannemer gaat het traject opengraven, kabels leggen en de sleuf en montage gaten dicht maken. Voor de veiligheid zullen wij de werkvakken afzetten door reflecterende schilden en rood/witte schrikhekken.

Door de aanleg van de nieuwe kabels in de Berger Maasstraat zal de weg in overleg met de gemeente volledig afgesloten worden vanaf de kruising Berger Maasstraat – Veerweg t/m Berger Maasstraat 10. Wij proberen jouw woning bereikbaar te houden. Voor onze en jouw veiligheid kan het zijn dat dit niet mogelijk is. In overleg met onze ploegleider op locatie kunnen we hierover overleggen.

Werktijden en overlast

De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door onze aannemer BAM Energie & Water. Werktijden zijn van 07:30u tot 16:15u Ook in de avond nacht zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd om de overlast voor het doorgaand verkeer van en richting de veerpont zo veel mogelijk te beperken.

Deze werkzaamheden worden in de week van 29 augustus tot 2 sept uitgevoerd. Ze zullen 1 avond/nacht in beslag nemen. Naar verwachting in de nacht van 30 – 31 augustus.

Om het netwerk aan te passen zal gegraven moeten worden. Hierdoor kan enige geluids- en trilling overlast ontstaan. Ook kan door modder de stoep/straat vervuild raken. Als het nodig is, zullen we de vervuilde locaties laten schoonmaken.

Wij hopen op jouw begrip voor de eventuele geluidsoverlast die deze werkzaamheden zullen geven.

Overleg met gemeente

De werkzaamheden zijn doorgesproken met de gemeente. Wij zullen  toezicht houden op de werkzaamheden.

Op onderstaande tekeningen kun je zien waar wij werkzaamheden hebben. De rode lijn geeft het aan te leggen kabel traject weer.

Berger Maasstraat kabelwerkzaamheden 2022

De gele markeringen in onderstaande afbeelding geven de aan te leggen mantelbuizen aan in de week van 29 aug – 2 sept in de avond/nacht.

Berger Maasstraat mantelbuizen 2022


Werkzaamheden aan gasleiding

Enexis gaat in week 29/30 de gasleidingen op de Heenkensstraat, Secretaris Stregenstraat, Leenstraat, Drossaert Everhartsstraat en Secretaris Bootenplein vervangen.

Werkzaamheden

De oude stalen hoofdleiding wordt vervangen door een nieuwe slagvaste PVC hoofdleiding. De huisaansluiting gas van uw woning-/pand zal aangesloten worden op deze nieuwe hoofdleiding. Bij deze werkzaamheden dient u er rekening mee te houden dat de gaslevering enige tijd wordt onderbroken. Over het tijdstip en duur van de onderbreking krijgt u apart bericht van onze monteur ter plaatse.

Verkeersmaatregelen

Bij de werkzaamheden is uit veiligheidsoverweging gekozen om de weg onder werktijd af te sluiten voor verkeer van 07.30 tot 16.15 uur.
Wij doen ons uiterste best om eventuele overlast voor aanwonenden zoveel mogelijk te beperken. Je hebt altijd toegang tot jouw pand door aangebrachte loopschotten en/of stalen rijplaten.

Volgorde van werkzaamheden

 • Heenkensstraat 2-10
 • Secretaris Stregenstraat - oneven zijde
 • Leenstraat 41-26
 • Drossaert Everhartsstraat - even zijde
 • Secretaris Bootenplein - even zijde

Informatie

In deze bewonersbrief (PDF, 1.5 MB) kun je alle informatie lezen.


Onderhoudswerkzaamheden brug Stein

Rijkswaterstaat (RWS) laat in augustus onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan brug Stein over het Julianakanaal. De brug is daardoor twee weken afgesloten.

Omleiding 8 t/m 19 augustus

Brug Stein over het Julianakanaal is niet toegankelijk voor auto- en vrachtverkeer van 8 tot en met 19 augustus. Dan wordt de deklaag van de rijbaan vervangen waarbij tevens het onderliggende brugdek wordt gerepareerd. Ook de voegovergangen van de brug die uitzetten en krimp van de brug opvangen worden vervangen. Daarnaast vindt conservering (aanbrengen verflagen) van de stalen oplegging van de brug plaats. 

Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingsroutes met gele borden aangegeven. Deze borden geven tijdig de alternatieve route aan. Het fietsverkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de aangrenzende fietsbrug.

Voor autoverkeer naar Meers en omgeving gaat deze route over brug Elsloo. Vrachtverkeer kan die route niet volgen. Voor vrachtverkeer is daarom een andere route aangegeven via de bruggen van Urmond (Mauritslaan) en Berg (Bergerweg). De te gebruiken route is mede afhankelijk van de belading van de vrachtwagen, aangezien voor de brug bij Urmond een lastbeperking geldt. Gedurende deze periode geldt een parkeerverbod in de Beekstraat, Grotestraat en Raadhuisstraat. Nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Er zijn opstelplaatsen voor vrachtverkeer gemaakt zodat vrachtwagens elkaar kunnen passeren. Op sommige plekken zijn parkeerverboden ingesteld om benodigde ruimte te winnen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of heeft u vragen? U kunt bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 – 8002. Dit nummer is gratis en van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 7.00 tot 20.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.


Werkzaamheden Mauritslaan

In week 30 vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats op de Mauritslaan. Dit zal betekenen dat een gedeelte van de Mauritslaan van maandag 25 juli tot en met woensdag 27 juli afgesloten is.

Op onderstaande plattegrond is omleiding voor auto's en fietsers te zien. Deze alternatieve route wordt ter plaatse ook door middel van bebording aangegeven.


Werkzaamheden Wonen Limburg

Pex Dakbedekkingen gaat in opdracht van Wonen Limburg diverse daken renoveren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in een aantal straten in Urmond. Tijdens de uitvoering worden de straten afgesloten ter hoogte van de te renoveren daken. Het gaat hierbij om de volgende straten en huisnummers:

 • Doctor Ariënsstraat huisnummers 9 t/m 14 in de periode van 21 juni t/m 25 juli
 • Ruys de Beerenbroucklaan huisnummers 46 en 48 in de periode van 25 juli t/m 2 augustus
 • Ruys de Beerenbroucklaan huisnummer 56 in de periode van 2 augustus t/m 8 augustus
 • Ruys de Beerenbroucklaan huisnummers 64 t/m 68 in de periode van 5 september t/m 12 september
 • Throbeckestraat huisnummers 2 t/m 22 in de periode van 13 september t/m 19 oktober.
 • Doctor Kuyperstraat huisnummers 1, 3, 13 en 15 in de periode van 19 oktober t/m 2 november.

Tijdens de afsluitingen blijven de opritten van woningen bereikbaar. De omwonenden worden met een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden.


Groot onderhoud Driekuilenstraat Elsloo

In opdracht van de Gemeente Stein start wegenbouw Kurvers met groot onderhoud aan de Driekuilenstraat in Elsloo.
De asfaltdeklaag zal worden vervangen. Daarnaast zullen ook de trottoirs worden vervangen. Het betreft het wegvak tussen de Wijngaardstraat en de Burg. Maenenstraat

Wanneer gaan we werken?

De werkzaamheden starten op a.s. woensdag 6 juli 2022 en zullen 2 weken in beslag nemen.
Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op
gunstige weeromstandigheden. In principe wordt er gewerkt op werkdagen tussen 07:30 en 16:30 uur.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden?

Gedurende deze werkzaamheden is de rijbaan niet bereikbaar.

Onderhoud Driekuilenstraat Elsloo 2022

Vervangen gasleiding Kerensheide

In opdracht van Netbeheerder Enexis start uitvoerder A. Hak Zuid in week 26 vervangen van de gasleiding in een aantal straten in de wijk Kerensheide. 

Werkvolgorde:

 1. Diependaalstraat 13 t/m 19.
 2. Dross Kampstraat
 3. Dross Mangelschotstraat
 4. Dross Roststraat
 5. Dross Ecrevissestraat
 6. Diependaalstraat 40 t/m 30

Inwoners worden gevraagd om elders te parkeren, dit voor de veiligheid van de werknemers. De uitvoerder zal het trottoir opengraven, leidingen erin leggen en sleuf verdichten. Woningen en winkelpanden worden zo veel mogelijk toegankelijk gehouden, o.a. middels loopschotten.

Tijdens het vervangen van de gas - hoofdleiding, zullen ook de gas huisaansluitingen worden overgezet naar de nieuwe leiding. Precieze afspraken hierover zullen door onze monteur tijdig met de aanwonenden worden gemaakt.


Er wordt getracht om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas zal enige overlast (als gevolg van afzettingen, graafwerkzaamheden, etc. ) niet te vermijden zijn.


Plaatsen van damwanden in het Julianakanaal

1 juni start aannemer Van den Herik uit Sliedrecht met het plaatsen van damwanden in het Julianakanaal bij Berg aan de Maas. De damwanden vormen straks de bouwkuip waarbinnen gewerkt wordt aan de verbreding en verdieping van het Julianakanaal. Het kanaal wordt als onderdeel van de Maasroute geschikt gemaakt voor klasse Vb-schepen.

Over een lengte van ongeveer 800 meter worden tot eind juli damwanden geplaatst. Vervolgens wordt er een periode gemonitord of de maatregelen voor veilige scheepvaart langs de bouwkuip blijken te functioneren. Als dat het geval blijkt te zijn, wordt de bouwkuip leeggepompt en kunnen de werkzaamheden in de bouwkuip starten. Tijdens werkzaamheden vindt scheepvaartbegeleiding plaats. Omwonenden zijn afgelopen 17 mei tijdens een informatieavond geïnformeerd over de werkzaamheden.

Maasroute gereed voor klasse Vb-schepen

De werkzaamheden op het traject Berg-Obbicht maken onderdeel uit van het project Maasroute waarmee die route toegankelijk wordt gemaakt voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf eind 2024 kunnen schepen van 190 m lang, 11,4 m breed en met een diepgang van maximaal 3,5 m over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen. Recentelijk werden in dit kader de werkzaamheden rond Haven Stein afgerond. Na afronding van de werkzaamheden in Berg zijn er werkzaamheden voorzien bij de Berghaven ter hoogte van Born. Daar worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd om de bodem van het kanaal te verdiepen en waar nodig wordt een nieuwe waterremmende laag aangebracht.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt voortdurend aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheert Rijkswaterstaat de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk wordt alles gedaan om dat tot een minimum te beperken.


Onderhoud bomen

Op dit moment voert aannemer Van der Linden onderhoud uit aan de bomen in onze gemeente. Het gaat hierbij vooral om het snoeien van bomen die zijn aangewezen tijdens een eerdere controle.

Er wordt gewerkt vanuit Oud Stein richting Meers en Maasband. Daarna zijn Urmond en Berg aan de Maas aan de beurt. Vorig jaar zijn de bomen in Stein (grotendeels), Elsloo en Catstop al gesnoeid.


Noodkap bomen Veedrift Heidekamppark

Deze week start Sabic met de noodkap van 26 bomen (valse acacia’s) in de Veedrift van het Heidekamppark in Urmond. Onder deze bomen ligt een transportleiding van Chemelot Site naar de Haven in Stein. Metingen en inspecties hebben laten zien dat de coating van deze transportleidingen op drie plekken beschadigd is. Om de leidingen te kunnen repareren is de kap noodzakelijk.

In goed overleg

Sabic heeft, samen met Bodemzorg Limburg, een vergunning voor de noodkap aangevraagd bij de gemeente Stein. De 26 bomen die gekapt worden zijn in goed overleg met  Sabic, Bodemzorg Limburg en de gemeente geselecteerd.  In mei/juni van dit jaar start Sabic met het herstel van de transportleidingen op deze drie plekken.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming verplicht een inspectie op bijzondere diersoorten in de bomen. Wanneer er bijzondere dierensoorten in de bomen worden gevonden, dan vindt de kap tot na het broedseizoen plaats.

Bezoekers van het park

Om de kap van de bomen en het herstellen van de leidingen goed en veilig te kunnen uitvoeren, wordt voor wandelaars een andere route aangelegd. Op informatieborden bij de ingangen en op informatieborden bij de drie locaties waar bomen gekapt worden in de Veedrift van het Heidekamppark kunnen bezoekers lezen welke werkzaamheden plaatsvinden en waarom.

Kapvergunning 280 bomen in de Veedrift nog niet verleend

Belangrijk is te vermelden dat Sabic vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd heeft voor de kap van 280 bomen in de Veedrift van het Heidekamppark. Sabic heeft deze omgevingsvergunning ingediend
om de veiligheid van deze transportleidingen te waarborgen en verdere aantasting van de aanwezige leidingen te voorkomen. Meerdere zienswijzen zijn ingediend tegen dit voornemen omdat de Veedrift zowel een hoge natuur - en cultuurhistorische waarde heeft. In overleg met Sabic is dan ook besloten om eerst de drie locaties aan te pakken en dan een goede afweging te maken over de noodzaak van kap van de 280 bomen.

Noodkap Heidekamppark


Plaatsing Peilbuizen

In opdracht van DSM zal door de firma Fransen Milieutechniek de plaatsing van acht peilbuizen worden uitgevoerd. De werkzaamheden starten op maandag 14 maart 2022. De peilbuizen worden middels boorwerkzaamheden geplaatst.

De peilbuizen worden geplaatst op de volgende 8 locaties op percelen in eigendom van de gemeente Stein:

 • Bergerstraat Nattenhoven (3 peilbuizen: genummerd 159, 160, 161)
 • Raadhuisstraat Urmond (3 peilbuizen: genummerd 162, 163, 164)
 • Stegerweg Urmond (1 peilbuis: genummerd 165)
 • Pastoor Kremersstraat Urmond (1 peilbuis: genummerd 166)

Fase 2 Jurgensstraat

Werkzaamheden fase 2 zouden na carnaval starten.

Helaas is de aannemer recentelijk failliet gegaan. Momenteel zijn wij in afwachting van de manier waarop dit faillissement wordt afgehandeld. Fase 2 zal door een nieuwe aannemer worden opgepakt. Zodra wij weten wanneer een nieuwe aannemer kan starten wordt dit via een bewonersbrief aan de bewoners van de Jurgensstraat medegedeeld.

Het gaat om het gedeelte tussen de Charles de Geloesstraat en Schoolstraat. Alle bestaande verhardingen wordt weggehaald, regenwaterriool wordt aangelegd en dichtgemaakt. Net zoals in fase 1.


Asfalteren

T.a.v. groot onderhoud wegen worden de volgende wegen geasfalteerd:

 • Hokkelderweg, Catsop
 • Business park, Stein
 • St. Nicolaasstraat, Elsloo
 • Dross Banenstraat, Elsloo
 • Dross de Limpenstraat Elsloo
 • Driekuilenstraat, Elsloo
 • Scharberg, Elsloo

Verruiming Julianakanaal

In het verlengde van de werkzaamheden tussen Berg en Obbicht wordt de bodem van het Julianakanaal verdiept bij de Berghaven ter hoogte van Born. Hiervoor worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd en waar nodig wordt een nieuwe waterremmende laag aangebracht. De werkzaamheden tussen Berg en Obbicht en bij Berghaven starten in januari 2022. Ook tijdens deze werkzaamheden blijft scheepvaart mogelijk op het kanaal.Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.