Werk in uitvoering

Hieronder staat waar er op dit moment wordt gewerkt aan straten, riolen en dergelijke in de gemeente Stein. Zo kun je zien of er in jouw buurt of wijk iets gebeurt. Meer weten over werk aan de straat in de gemeente Stein? Op de pagina Werk in uitvoering staan alle projecten in de gemeente Stein.

Planning

Datum

Woensdag 15 januari 2020 - donderdag 31 december 2020

Locatie

hoogwaterbrug bij Maasband

Aanleg hoogwaterbrug en aanleg nevengeul

In 2019 / 2020 krijgt de hoogwaterbrug bij Maasband gestalte. Ten oosten van het dorp komen een nevengeul en nieuwe dijken. Langs de Maas is te weinig ruimte voor maatregelen. In 2017 heeft het Consortium al de kademuur verhoogd en de oever versterkt. Maasband en Meers worden met elkaar verbonden door de hoogwaterbrug. Ook Maasband krijgt na de grindwinning een forse natuurinjectie.

Bij het werkterrein worden enkele units geplaatst. Niet alleen bedoeld voor de medewerkers van Consortium Grensmaas, maar ook als ontvangstruimte voor inwoners die vragen hebben.

Helaas betekent de aanleg van de hoogwaterbrug dat er in het gebied bomen en overig groen moeten worden gekapt. Met de leden van het Dorps Ontwikkelings Proces (DOP) is de afspraak gemaakt dat na het uitzetten van het werkterrein ter plekke eerst samen wordt bekeken welke bomen een echte sta-in-de-weg vormen voor de werkzaamheden en dus moeten verdwijnen. Voor alle duidelijkheid: het project Grensmaas levert ook in Maasband op termijn volop nieuwe natuur en ook nieuwe bomen op.

De komende maanden worden zogenaamde nulmetingen uitgevoerd van alle woningen in Maasband.

In maart begint het Consortium met het grondverzet op het werkterrein. Vanaf april start de bouw van de brug.


Weekendafsluiting Nieuwe Postbaan

De betonnen constructies ten zuiden van het tankstation moeten worden voorzien van asfaltlagen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig om de Nieuwe Postbaan voor één weekend af te sluiten. 

 • Vanaf vrijdag 2 oktober 19.00uur tot maandag 5 oktober uiterlijk 06.00uur

Na dit weekend gaat de Nieuwe Postbaan weer open voor verkeer en gaan de werkzaamheden aan het nieuwe snelfietspad weer verder.

Omleiding

De omleiding gaat via de volgende route (zie de bijgevoegde plattegrond):

 • Mauritslaan - Veestraat - Heidekampweg (staat ter plekke ook aangegeven op de tekstkarren).
 • De Heerstraat-Noord is niet bereikbaar vanaf de Veestraat.

Meer informatie over dit project vind je op de pagina over het Route A2 - Stein project.

afbeelding van reconstructie


Reconstructie Mauritsweg

Stand van zaken per september 2020

De werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase en eind van deze maand is het werk helemaal gereed.

Planning in de afrondende fase:

Week 37

 • Gedurende deze week worden in fase 6 de parkeervakken aangeleg.
 • Op donderdag 10 september worden de onderlaag en tussenlaag van het de asfalt aangebracht in fase 6.
 • Op vrijdag 11 september wordt over de hele weg de asfaltdeklaag aangebracht. (fase 1 t/m 6).

Dat betekent dat gedurende de gehele dag vanaf 07.00 uur tot ca. 17:00 uur de rijbaan van de Mauritsweg niet bereden kan worden door auto’s en fietsers. De trottoirs blijven gewoon bereikbaar. Mocht u met uw auto eruit willen op vrijdag 11 september betekent dit dat u die voor 07.00 uur ’s morgens buiten het werkvak geparkeerd moet hebben (lees zijstraten). Wij verzoeken i.v.m. de benodigde werkruimte voor het asfalteren ook niet te parkeren in de langsparkeervakken van de Mauritsweg. Hou deze dus vrij.

Week 38

 • In fase 6 zijn worden de resterende trottoirs aangelegd.
 • Op maandag 14 september worden de witte markeringsstrepen worden aangebracht (gehele Mauritsweg).
 • Van dinsdag 15 september t/m vrijdag 18 september worden de rode fietsstroken aangebracht. ( eventuele uitloop door slecht weer is mogelijk . Resterende werkzaamheden worden dan in week 39 afgerond. Wordt van de planning afgeweken zult u hiervan een bericht ontvangen via een brief.

Op de onderstaande tekening is de planning op het kaartje aangegeven. Ook hiervoor geldt net als bij het aanbrengen van de asfaltdeklaag, parkeer uw auto buiten het werkvak voor 07.00 uur als we op die dag bij u voor de deur bezig zijn. Zet uw auto ook niet in het langsparkeervak aan de zijde van de weg waar werkzaamheden gepland voor dat moment (overkant van de straat in parkeervak kan wel). Over de rode coating kan pas gereden worden nadat de afzetting is weggehaald.

afbeelding van reconstructie

Week 39

 • Op maandag 21 september en dinsdag 22 september worden de putdeksels van de riolering in de asfalt worden aangebracht (gehele Mauritsweg).
 • Aansluitend wordt de weg geheel opengesteld voor het doorgaande verkeer

In de periode na week 39 worden alleen nog opleverpunten uitgevoerd en in oktober - november worden de bomen geplant.

Advies en communicatie

Het dringend advies om tijdens de werkzaamheden te houden aan de aanwijzingen van de uitvoerder op het werk en die van de verkeersregelaar. Dit om schade aan uw en onze eigendommen te voorkomen.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over het project? Neem dan contact op met BAM Infra: Uitvoerder: ron.hyndycz@bam.com of tijdens kantooruren kunt u bellen met 06-230 119 24 of met de projectleider van de gemeente Rob Geraedts rob.geraedts@gemeentestein.nl  06-153 569 56