Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Werk in uitvoering

Hieronder staan de actuele infrastructurele werkzaamheden in de gemeente. Zo ben je op de hoogte van werkzaamheden in jouw buurt en straat. Meer weten over de actuele projecten in de gemeente Stein? Klik dan hier.

Planning

Datum

Woensdag 15 januari 2020 - donderdag 31 december 2020

Locatie

hoogwaterbrug bij Maasband

Aanleg hoogwaterbrug en aanleg nevengeul

In 2019 / 2020 krijgt de hoogwaterbrug bij Maasband gestalte. Ten oosten van het dorp komen een nevengeul en nieuwe dijken. Langs de Maas is te weinig ruimte voor maatregelen. In 2017 heeft het Consortium al de kademuur verhoogd en de oever versterkt. Maasband en Meers worden met elkaar verbonden door de hoogwaterbrug. Ook Maasband krijgt na de grindwinning een forse natuurinjectie.

Bij het werkterrein worden enkele units geplaatst. Niet alleen bedoeld voor de medewerkers van Consortium Grensmaas, maar ook als ontvangstruimte voor inwoners die vragen hebben.

Helaas betekent de aanleg van de hoogwaterbrug dat er in het gebied bomen en overig groen moeten worden gekapt. Met de leden van het Dorps Ontwikkelings Proces (DOP) is de afspraak gemaakt dat na het uitzetten van het werkterrein ter plekke eerst samen wordt bekeken welke bomen een echte sta-in-de-weg vormen voor de werkzaamheden en dus moeten verdwijnen. Voor alle duidelijkheid: het project Grensmaas levert ook in Maasband op termijn volop nieuwe natuur en ook nieuwe bomen op.

De komende maanden worden zogenaamde nulmetingen uitgevoerd van alle woningen in Maasband.

In maart begint het Consortium met het grondverzet op het werkterrein. Vanaf april start de bouw van de brug.


Datum

Maandag 6 april 2020 - zondag 31 mei 2020

Locatie

Dijkring 85, Urmond

Werkzaamheden Dijkversterking Urmond

In opdracht van Waterschap Limburg gaat aannemersbedrijf Ploegam B.V. de dijkversterking in Urmond realiseren. Met het versterken van de dijken is Urmond veiliger voor hoogwater.

Uitvoering werkzaamheden
Het werk betreft de reconstructie van de dijk ter plaatse van de kruising Beekstraat / Urweg. Om Urmond te beschermen tegen hoogwater worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het aanbrengen en verwerken van klei;
  • Het aanbrengen van onderhoudspaden;
  • Het aanbrengen van (asfalt)verhardingen;
  • Het aanpassen en verleggen van diverse kabels en leidingen;

Tijdelijke afsluiting Urweg / Urmonder Parallelweg
Vanaf medio april 2020 tot medio eind mei 2020 zal de Urweg / Urmonder Parallelweg tussen de Dalerveltweg en Beekweg zijn afgesloten voor doorgaand verkeer zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Spoorwerkzaamheden Maastricht-Sittard

Van 1 mei tot en met 11 mei wordt er op diverse locaties tussen Maastricht en Sittard aan het spoor gewerkt. De dwarsligger en de ballast (spoorgrind) vanaf de overweg Roggeveldstraat in Bunde tot net voorbij station Beek-Elsloo wordt vernieuwd.

Tijdens de werkzaamheden kun u hinder ondervinden van de machines die we inzetten en de bouwverlichting.

Werkzaamheden betreffende Beek-Elsloo

Bunde tot Beek-Elsloo
Waar?
Vanaf overweg Roggeveldstraat in Bunde tot net voorbij Station Beek-Elsoo
Wanneer? Van vrijdag 1 mei (23.00 uur) tot en met maandag 11 mei (05.00 uur), continue werkzaamheden
Wat? Vernieuwen ballast en dwarsliggers vanaf de overweg Roggeveldstraat in Bunde tot net ten noorden van station Beek-Elsloo

Elsloo
Waar?
Fietsoverpad Veestraat-Spoorstraat
Wanneer? Van vrijdag 1 mei (23.00 uur) tot en met maandag 11 mei (05.00 uur), continue werkzaamheden
Wat? Vernieuwen ballast en dwarsliggers

Afgesloten overwegen

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele overwegen afgesloten. Er wordt een omleidingsroute aangegeven met gele borden.

Elsloo
Fietsoverpad Veestraat-Spoorstraat Van vrijdag 1 mei (23.00 uur) tot en met maandag 11 mei (05.00 uur), afgesloten voor al het verkeer

Beek
Overweg Steinderweg-Stationsstraat Van zondag 3 mei (07.00 uur) tot en met maandag 11 mei (05.00 uur), afgesloten voor al het verkeer

Datum

Donderdag 7 mei 2020 - maandag 1 juni 2020

Start herstel erosie Meers

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Consortium Grensmaas begin mei van start met het herstel van de erosieschade in de Grensmaas ter hoogte van Meers. Daar heeft de rivier opnieuw gaten in de grindbanken veroorzaakt.

Donderdag 7 en vrijdag 8 mei begint het werk met de aanvoer van materieel, zoals kranen en werkkeet.
Maandag 11 en dinsdag 12 mei wordt de stortsteen per schip aangevoerd en met vrachtauto’s in depot gezet op het werkterrein van grindbedrijf L’Ortye. Die route loopt vanaf de haven in Stein, de brug over het Julianakanaal en de Maasbanderkerkweg.

De stortsteen wordt vervolgens met dumpers naar de herstellocatie gebracht. Twee kranen zorgen dat de stenen op de juiste plek terecht komen. Het Consortium verwacht dat 2500 tot 3500 ton stortsteen nodig is, afhankelijk van de precieze omvang van de erosie.

Zoals het er nu naar uitziet, zijn er zo’n honderd vrachtautotransporten nodig om de stortsteen naar de plek te brengen waar de erosie voor schade heeft gezorgd. Dat gaat ongeveer twee weken duren. Eind mei moet de zaak weer op orde zijn. De transportroute loopt deels door het natuurgebied in Meers. De route is in overleg met Natuurmonumenten uitgestippeld en staat tijdens de werkzaamheden onder ecologisch toezicht. De route is al geklepeld en wordt tijdens de uitvoering ook nauwlettend geïnspecteerd, om te voorkomen dat er zich broedende vogels gaan nestelen.

Twee jaar geleden vergde de erosie in Meers ook al extra ingrepen. Dat leidde tot landelijke publiciteit, omdat de Maas zich toen een nieuwe weg baande en daarmee de grens tussen Nederland en België opschoof.

De werkzaamheden in de bedding van de Maas zijn wel zichtbaar, maar leveren geen overlast op.