Werk in uitvoering

Hieronder staat waar er op dit moment wordt gewerkt aan straten, riolen en dergelijke in de gemeente Stein. Zo kun je zien of er in jouw buurt of wijk iets gebeurt. Meer weten over werk aan de straat in de gemeente Stein? Op de pagina Werk in uitvoering staan alle projecten in de gemeente Stein.

Planning

Vervangen gasleiding Meers, Kerkstraat – Kloosterstraat – Past. Erckensstraat

Op maandag 17 mei start aannemer A. HAK Zuid B.V. in opdracht van Enexis met gassanering werkzaamheden in Meers. Het betreft de straten:

  • Kerkstraat
  • Kloosterstraat
  • Pastoor Erckensstraat.

De werkzaamheden worden opgedeeld in vier fases:

  • Fase 1 Kerkstraat
  • Fase 2 Kerkstraat - Kloosterstraat
  • Fase 3 Kloosterstraat
  • Fase 4 Past. Erckensstraat.

In het kader van veiligheid en in verband met wegafsluitingen zal er een tijdelijke verkeersomleiding worden ingesteld. Zie tekening. (PDF, 2.2 MB)

Aanwonenden zullen van de aannemer een bewonersbrief ontvangen met informatie. 

Snoeiwerkzaamheden

Vanaf half mei tot en met half juni gaat een aannemer in opdracht van de gemeente Stein beplantingen machinaal snoeien in de woonwijken. 

Met moderne machines worden daar waar mogelijk alle soorten en vormen van hagen en beplantingsvakken gesnoeid. Enkele voordelen van het machinaal snoeien zijn:

  • Het vrijgekomen snoeiafval wordt meteen voor 90% versnipperd.
  • Overig verkeer en bewoners hebben maar een korte tijd overlast door de snelheid van het snoeien.

Update Molenweg-Zuid/Paalweg

Ondanks de winterse buien in het begin van april lopen deze werkzaamheden nog volgens planning. De verwachting is dat de werkzaamheden in de Molenweg-Zuid afgerond worden halverwege mei.

In de komende weken wordt de kruising Paalweg bij de Jumbo aangepakt. De Paalweg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten ter hoogte van de Jumbo. De bedrijven o.a. Jumbo en garage Auto Urmond blijven bereikbaar via de Mauritslaan.

De werkzaamheden aan de rotonde Mauritslaan starten halverwege mei en duren tot begin juli. In deze fase wordt de rotonde Mauritslaan-Molenweg Zuid volledig vernieuwd. Tijdens deze werkzaamheden blijft de verbinding Mauritslaan-Heirstraat open voor doorgaand verkeer in beide richtingen. Om het verkeer op een veilige manier te regelen komt er een tijdelijke verkeersregelinstallatie op de rotonde te staan.

Wil je meer informatie? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via communicatie@gemeentestein.nl of kijk op de facebookpagina van het project: facebook.com/PaalwegMolenwegZuid.

Vervangen elektriciteitskabel

Op dinsdag 6 april start Van Geleuken Infra BV, in opdracht van Enexis, met de werkzaamheden t.b.v. het vervangen van een gedeelte van het elektriciteitsnet in Elsloo. Het betreft de straten Burg. van Heesstraat, Burg. Eussenstraat, Koolweg en Mauritsweg. Zie bijgevoegde situatieschets.

Werkzaamheden

De werkzaamheden m.b.t. het hoofdleidingnet bestaan vooral uit graafwerkzaamheden, het vervangen van de bestaande kabel en het herstellen van de bestrating en/of beplanting.

Parkeren en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zal er gedeeltelijk een halve baan afzetting, eenrichtingsverkeer en/of omleidingsroute worden ingesteld. Verder is het niet mogelijk om overdag (tussen 07.30  en 16.15 uur) binnen het werkgebied te parkeren.

Hulpdiensten

Hulpdiensten zullen ten allen tijde toegang hebben tot het afgezet werkgebied. Deze zijn ook geïnformeerd over een eventuele afsluiting.

Datum

Woensdag 15 januari 2020 - donderdag 31 december 2020

Locatie

hoogwaterbrug bij Maasband

Aanleg hoogwaterbrug en aanleg nevengeul

In 2019 / 2020 krijgt de hoogwaterbrug bij Maasband gestalte. Ten oosten van het dorp komen een nevengeul en nieuwe dijken. Langs de Maas is te weinig ruimte voor maatregelen. In 2017 heeft het Consortium al de kademuur verhoogd en de oever versterkt. Maasband en Meers worden met elkaar verbonden door de hoogwaterbrug. Ook Maasband krijgt na de grindwinning een forse natuurinjectie.

Bij het werkterrein worden enkele units geplaatst. Niet alleen bedoeld voor de medewerkers van Consortium Grensmaas, maar ook als ontvangstruimte voor inwoners die vragen hebben.

Helaas betekent de aanleg van de hoogwaterbrug dat er in het gebied bomen en overig groen moeten worden gekapt. Met de leden van het Dorps Ontwikkelings Proces (DOP) is de afspraak gemaakt dat na het uitzetten van het werkterrein ter plekke eerst samen wordt bekeken welke bomen een echte sta-in-de-weg vormen voor de werkzaamheden en dus moeten verdwijnen. Voor alle duidelijkheid: het project Grensmaas levert ook in Maasband op termijn volop nieuwe natuur en ook nieuwe bomen op.

De komende maanden worden zogenaamde nulmetingen uitgevoerd van alle woningen in Maasband.

In maart begint het Consortium met het grondverzet op het werkterrein. Vanaf april start de bouw van de brug.