Werk in uitvoering

Hieronder staat waar er op dit moment wordt gewerkt aan straten, riolen en dergelijke in de gemeente Stein. Zo kun je zien of er in jouw buurt of wijk iets gebeurt. Meer weten over werk aan de straat in de gemeente Stein? Op de pagina Werk in uitvoering staan alle projecten in de gemeente Stein.

Planning

Maaien bermen, natuurweides en snoeien (laan)bomen

Eind oktober vindt de afronding plaats van het maaien van de bermen langs wegen, landbouwwegen en natuurweides in onze buitengebieden / parken door de aannemer.

Dit maaien gebeurt op ecologische wijze; zo zullen de arealen die in juni jl. niet zijn gemaaid nu alsnog gemaaid worden maar zullen er ook gedeeltes van de arealen ongemaaid blijven om zo te dienen als overwintering plekken voor de fauna en flora (biodiversiteit).  Nabij rotondes en kruispunten op de doorgaande wegen zal intensiever worden gemaaid.

Gedurende de resterende maanden van dit jaar vindt er ook boomonderhoud plaats door de aannemer (vervolg op eerder uitgevoerd onderhoud). Deze onderhoudsronde is gepland n.a.v. de visuele boomcontroles die eerder zijn uitgevoerd. Hierbij worden ook zieke en dode bomen gekapt. Verder zullen in enkele straten binnen de woonwijken eind november / begin december de kandelaberbomen weer worden teruggesnoeid (“geknot”).

Ook zijn de herstelwerkzaamheden van het gazon in het Omphaliuspark in Stein in oktober uitgevoerd. Door de regen komt het jonge gras en klaver goed tevoorschijn uit de bodem. De verwachting is dat de grasmat zich goed zal herstellen.Werkzaamheden herstel stroomkuilen in Grensmaas

Het hoogwater in de zomer van 2021 heeft ook ín de Grensmaas schade veroorzaakt. Op diverse locaties worden zogenoemde stroomkuilen hersteld. Wat stroomkuilen zijn, waar en wanneer deze worden hersteld lees je in dit nieuwsbericht


Rioolrenovatie gemeente Stein

Een aantal rioolstrengen in de gemeente Stein bevindt zich in een dusdanige staat dat besloten is om deze rioolstrengen te vernieuwen. Er is gekozen voor een duurzame oplossing: relining ook wel kousmethode genoemd. Hierbij wordt er een kunstofkous aan binnenzijde van de rioolbuis aangebracht waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd.

Dankzij deze methode hoeft de straat niet opengebroken te worden, waardoor hinder tot een minimum beperkt blijven. Aannemer GMB zal deze werkzaamheden de komende periode uitvoeren.

Lees meer informatie in dit nieuwsbericht

Start bouwrijp maken grondgebied Meerdel

In september starten de werkzaamheden om het woongebied Meerdel bouwrijp te maken. Dit bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • kappen van de bomen
 • verwijderen van alle obstakels
 • uitvoeren van grondwerkzaamheden (zodat er een egaal gebied ontstaat)
 • aanleggen van de afwatering (riolering en wadi’s) en nutsleidingen
 • aanleggen van nutsleidingen
 • aanleggen van de centraal door het plan gelegen bouwweg

De werkzaamheden starten in de week van 20 september en duurt ongeveer tot eind november 2021. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Boekel Regionaal B.V.

Waaruit bestaan de vervolgfasen?

Na de bouwrijpfase wordt gestart met het aanleggen van de woningen. Deze worden uitgevoerd in opdracht van vereniging CPO Meerdel, zij zijn immers de toekomstige bewoners. Als de woningen eenmaal zijn gebouwd kan het terrein woonrijp gemaakt worden. Het woonrijp maken bestaat uit het afwerken van het terrein en het aanleggen van de verhardingen, speelvoorzieningen en het groen.

Het bouwen van de woningen zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022 starten en ongeveer 1 jaar duren. Hierna kan gestart worden met het woonrijp maken.


Reconstructie Jurgensstraat Elsloo

Voor de nieuwe inrichting van de Jurgensstraat wordt aangesloten op de vormgeving en uitstraling van de recent gereconstrueerde Stationsstraat. Hierbij bestaat het wegprofiel uit een rijbaan van asfalt waarbij autoverkeer in eenrichting plaatsvindt. Naast de rijbaan bevinden zich aan beide kanten een strook van 2 meter breed waarin een combinatie van parkeerplaatsen en boomvakken worden gerealiseerd. De parkeervakken bevinden zich op het niveau van het trottoir, welke bereikbaar zijn door het aanleggen van een overrijdbare trottoirband. Deze band is zodanig vormgegeven dat men er met de auto, kinderwagen en rollator eenvoudig op en af kan komen en toegang kan nemen tot de inritten van de woningen. Op de kruisingsvlakken worden aparte oversteekmogelijkheden voor minder validen gerealiseerd.

Aan beide zijden van de woningen wordt daarnaast een trottoir gerealiseerd. Het wegprofiel is weergegeven op de overzichtstekening. De kruisingen met de Bandkeramiekersstraat, Charles de Geloesstraat en Schoolstraat worden uitgevoerd als drempelplateau. Hierbij wordt het kruisingsvlak iets verhoogd en toegankelijk gemaakt middels sinusvormige (golfbeweging) opgangen, waardoor geluid en trillingen zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Lees meer informatie over dit project op onze projectenpagina


Verbeteren kwaliteit plantsoenen

Ook dit jaar weer gaat de Gemeente Stein een aantal plantsoenen verbeteren. Een aantal heesterplantsoenen voldoen namelijk niet meer aan kwaliteit die we voor ogen hebben. De grondverbetering met het duurzame Bokashi krijgt hiermee, na het zien van positieve resultaten, een vervolg. Daarnaast worden ook een aantal dode bomen vervangen.

Een gezonde bodem

Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei van de beplanting. Daarnaast neemt een goede bodem bij extreme neerslag ook het regenwater beter op en is de grond beter bestand tegen lange periodes van droogte. Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, de bodembedekkers en met name het bodemleven in de plantsoenen. Een goed bodemleven zorgt voor een betere kwaliteit van het groen. Met deze wetenschap hebben we al in het voor- en najaar van 2020 bij een aantal slecht groeiende plantsoenen een laag Bokashi aangebracht. Dit experiment heeft positief uitgepakt. We willen dan ook dit jaar in de te verbeteren plantsoenvakken een laag Bokashi aanbrengen.

Bokashi

Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’ en wordt gemaakt van plantenresten. De plantenresten worden omgezet in voeding voor de bodem. Wormen graven zichzelf naar de Bokashi toe en beginnen hiervan te eten. Een bijkomend voordeel is dat Bokashi de groei van onkruid onderdrukt en de uitdroging van de bodem tegengaat. Het is een organisch en duurzaam materiaal dat bovendien geurloos en onschadelijk voor mens en dier is.

Locaties

Urmond, Berg, Nattenhoven

 • MFC Berg - tegen gevel en strook langs Taxushaag en overhoekje entree
 • Kanaalboulevard 23
 • Graetheidelaan -voor  nr. 60 Gemeenschapshuis
 • Avonturijenpark achterzijde gezondheidscentrum onder boom

Stein

 • Barabarinaplein
 • Gommerswijk rond parkeerplaatsen
 • Speeltuin Dirgelen
 • Ganzeweide rec. 3 Vakken
 • Boom 3632 Heerst-N tussen 131 en 133
 • Boom 2141 Heerst-Z  voor nr. 35 Acer rooien en vervangen
 • Boom 2710 Heerst-C
 • Boom 2751 Heerst-C
 • Boom  2752 Heerst-C
 • Boom 2754 Heerst-C
 • Boom 3667 Heerst-N voor nr. 72
 • Boom 3700  Zwartdriesstraat
 • Boom 7947  Amphaliuspark rooien/vervangen- kers
 • Dellevaetestraat 3 bomen 3946, 3947, 3949

Elsloo

 • Hoek Burg. Eussenstraat/ Koolweg
 • Boomspiegel Aronskelk voor nr. 168
 • Boomspiegel Aronskelk to  nr. 111
 • Mezenhof to nr. 2
 • Charles de Gavrestraat voor nr. 4
 • Ch. De Galoestraat boom 7807 en 7808
 • Eikstraat voor nr. 1
 • Esdoornstraat voor nr. 25
 • Esdoornstraat voor nr. 25 - vervanging boom

Werkwijze

De gemeente Stein gaat halverwege oktober  de bestaande heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een laag Bokashi. In november worden deze vakken opnieuw aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier Leers Infra B.V. uit Heerlen.

Meer informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Guus Kreutzer, coördinator wijkteams. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046-420 30 70 of via guus.kreutzer@gemeentestein.nl.


Asfaltonderhoud vanaf maandag 13 september

In opdracht van de Gemeente Stein zal Gebrs. Kurvers wegenbouw starten met asfaltonderhoud in de straten Holsberg (wegvak tussen huisnummer 79 en 91), St. Hubertuslaan en Nattenhoverkoestraat.

De werkzaamheden starten op vrijdag 10 september (Nattenhoverkoestraat) en maandag 13 september (St. Hubertuslaan en Holsberg). In principe wordt er gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur.

De werkzaamheden bestaan uit het frezen en aanbrengen van de asfaltdeklaag. Daarnaast zal onderhoud worden uitgevoerd aan de goten (dit is een watervoerende laag naast het asfalt, aangelegd in klinker), deze worden waar nodig hersteld. Tevens worden enkele putranden vervangen. Als voorbereiding op de werkzaamheden zal woensdag 8 september gestart worden met het frezen van enkele putten.

Bovenstaande straten zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Vragen

Heb je vragen of meer informatie nodig? Neem dan contact op met onderstaande contactpersonen:

Roy Dykstra, toezichthouder namens gemeente Stein 046 - 435 93 93
Cyriel Pieters, uitvoerder namens Gebrs. Kurvers Wegenbouw BV  045 - 575 11 55

Afbeeldingen werkvakken 

Voor de afbeeldingen klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan. 


Asfaltonderhoud wijk Urmond

In opdracht van de Gemeente Stein zal Kurvers wegenbouw starten met asfaltonderhoud in Urmond oost. Het asfaltonderhoud wordt opgedeeld in twee fases.

Fase 1

Betreft de straten:

 • Bramertweg
 • Conventuelenstraat
 • Middenveld
 • Pannestraat (gedeelte tussen Middenveld en Heirstraat). Uitvoering staat gepland voor week 35.

Fase 2

Betreft de straten:

 • Speelheuvel
 • Belikstraat
 • Pannestraat ( gedeelte tussen Middenveld en Belikstraat). Uitvoering staat gepland voor week 36.

De werkzaamheden bestaan uit het frezen en aanbrengen van de asfaltdeklaag. Daarnaast zal onderhoud aan worden uitgevoerd aan de molgoten (dit is een watervoerende laag naast het asfalt, aangelegd in klinker), deze worden waar nodig hersteld. Tevens worden enkele putranden vervangen.

Bovenstaande straten zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Vragen

Heb je vragen of meer informatie nodig? Neem dan contact op met onderstaande contactpersonen:

 • Paul Maessen, toezichthouder namens gemeente Stein    06 - 22 451 870
 • Cyriel Pieters, uitvoerder namens Gebrs. Kurvers Wegenbouw BV  045- 575 11 55

Vervangen gasleiding Meers, Kerkstraat – Kloosterstraat – Past. Erckensstraat

Op maandag 17 mei start aannemer A. HAK Zuid B.V. in opdracht van Enexis met gassanering werkzaamheden in Meers. Het betreft de straten:

 • Kerkstraat
 • Kloosterstraat
 • Pastoor Erckensstraat.

De werkzaamheden worden opgedeeld in vier fases:

 • Fase 1 Kerkstraat
 • Fase 2 Kerkstraat - Kloosterstraat
 • Fase 3 Kloosterstraat
 • Fase 4 Past. Erckensstraat.

Ga voor meer informatie naar het nieuwsbericht


Herstellen overhakkers

Aannemer Kurvers is gestart met het herstellen van overhakkers. Er wordt gestart in Elsloo, maar het betreft meerdere locaties in de gemeente Stein.

Overhakkers

Overhakkers zijn stukken in de weg die tijdelijk zijn dicht gestraat met betonstraatstenen. Bijvoorbeeld na werkzaamheden aan het riool of aan kabels en leidingen. Meestal laten wij een overhakker één jaar liggen voordat deze wordt voorzien van nieuw asfalt. Zo kan de aangebrachte fundering en het zand nog nazakken.