Werk in uitvoering

Hieronder staan de actuele infrastructurele werkzaamheden in de gemeente. Zo ben je op de hoogte van werkzaamheden in jouw buurt en straat.

Datum

Dinsdag 26 maart 2019 - zaterdag 6 april 2019

Locatie

diverse lokaties

Petrochemical Pipeline Services (PPS) beheert een aantal ondergrondse pijpleidingen waarin gasvormige of vloeibare industriële producten worden vervoerd.
In de gemeente Stein zijn dit de volgende pijpleidingen:

  • ARG en MVC van Elsloo (Kasteelpark) naar Chemelot;
  • PRB van Chemelot naar Rotterdam;
  • PALL van Stein (Maasband) naar Chemelot;

Omdat PPS veel waarde hecht aan uw veiligheid, mogen er geen bomen en diepwortelende planten in de zgn. beschermde zone van 5 meter aan weerszijde van de leidingen staan. Dit is ook wettelijk bepaald en de overheid (Inspectie Leefomgeving en Transport) controleert dit doormiddel van inspecties. In opdracht van PPS en in overleg met de perceeleigenaren start BTL Roermond daarom met het verwijderen van ongewenste begroeiing langs de bovengenoemde pijpleidingen in de gemeente Stein.       

Waar wordt begroeiing verwijderd?
Boven de grond kunt u aan de opvallende oranje paaltjes duidelijk zien waar de betreffende pijpleiding loopt. De locaties zijn als volgt:

  • Langs het Julianakanaal (Elsloo)
  • In het Urda
  • Steinderweg – Heideveldweg
  • Business Park Stein
  • Nieuwe Postbaan
  • Dijkweg (Maasband)

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Henk Vestjens, Projectleider bij BTL Roermond : tel. 0475-324945.
 

Datum

Vrijdag 12 april 2019 - vrijdag 19 april 2019

Locatie

De Bath

Bomen kap

Voor de plaatsing van de historische veertrap aan de Bath in Urmond wordt vrijdag 12 april gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Op deze locatie worden 4 bomen gekapt. De trap zelf zal deze zomer worden geplaatst.
De toekomstige locatie van de veertrap is op onderstaande luchtfoto weergegeven. Het betreft de hardstenen trappen die dateren van rond 1600 en voor de start van de werkzaamheden in de bedding van de Maas hebben gelegen.

Zoals bekend is aan Consortium Grensmaas gevraagd om de historische veertrap weer een mooie plek te geven. Het Consortium heeft graag aan dat verzoek voldaan.


Hebt je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Consortium Grensmaas. Tel. 0800 6227 7777. Je kunt ook mailen naar info@grensmaas.nl

Voor meer informatie over lopende projecten kun je ook kijken op onze webpagina met een overzicht van alle projecten.