Werk in uitvoering

Hieronder staan de actuele infrastructurele werkzaamheden in de gemeente. Zo ben je op de hoogte van werkzaamheden in jouw buurt en straat. Meer weten over de actuele projecten in de gemeente Stein? Klik dan hier.

Datum

Maandag 21 januari 2019 - zondag 1 september 2019

Locatie

Veestraat, Urmond

Vervanging boogbrug Veestraat

Dit jaar wordt de boogbrug in de Veestraat vervangen. De bestaande brug wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe brug voor verkeer in twee richtingen met vrijliggende fietspaden en een voetpad aan de oostzijde. Tevens wordt het asfalt van de rijweg en de fietspaden vervangen tussen de rotonde Veestraat en de Paalweg.

Verkeersmaatregelen

De brug is tot 1 september gesloten voor het verkeer. Uitgezonderd 19 juli t/m 6 augustus, dan wordt de brug tijdelijk opengesteld voor voetgangers en fietsers.

Meer informatie
Meer weten over deze werkzaamheden? Klik dan hier.

Datum

Maandag 13 mei 2019 - vrijdag 26 juli 2019

Locatie

Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat/Sanderboutlaan

Nieuwe rotonde Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat/Sanderboutlaan

De gemeente start met de aanleg van een nieuwe rotonde aan de Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat/Sanderboutlaan. De huidige rotonde met drie aansluitingen wordt vervangen door een nieuwe rotonde met vier aansluitingen. De Steinderweg, die nu aansluit op de Michiel de Ruyterstraat, wordt rechtstreeks op de nieuwe rotonde aangesloten.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de uitvoering is rechtstreeks autoverkeer mogelijk van de Sanderboutlaan richting Beek en omgekeerd. Het autoverkeer van en naar Elsloo wordt omgeleid via de rotonde aan de Koolweg. Middels borden worden de omleidingsroutes duidelijk aangegeven. Voor de fietsers worden aparte omleidingen ingesteld. 

Meer informatie

Meer weten over dit project? Klik dan hier.

Datum

Maandag 19 augustus 2019 - vrijdag 1 november 2019

Locatie

Kapelaan Berixstraat

Fietspad Stein - Meers

Na de bouwvakantie start de gemeente met de aanleg van een fietspad van Stein naar Meers. Het betreft het deel van de bebouwde kom tot aan het bestaande fietspad aan de zuidzijde van de brug over het kanaal.

Omleidingsroutes
Gedurende de werkzaamheden gelden er 3 aparte omleidingsroutes; voor fietsers en voetgangers, voor autoverkeer tot 10 meter en voor vrachtverkeer langer dan 10 meter.

1. Fietsers en voetgangers
De omleidingsroute voor fietsers en voetgangers loopt van de Brugstraat via de parallelweg van de Kapelaan Berixstraat naar de brug over het kanaal en omgekeerd.
Officieel is deze weg gesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar er wordt toch veel gebruik gemaakt van deze weg door auto’s van en naar Meers. Deze route wordt fysiek afgesloten voor autoverkeer i.v.m. de veiligheid van de fietsers en voetgangers.

2. Gemotoriseerd verkeer tot 10 m lengte.
De omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer tot 10 m lengte loopt via Elsloo, via de Heerstraat zuid, Julianaweg/Scharberg over de brug over het kanaal en via de weg van Elsloo naar Groot Meers. De entree van Meers vanuit het zuiden is niet mogelijk voor verkeer langer dan 10m door een krappe bocht in het tracé tussen de woningen.

3. Vrachtverkeer langer dan 10 m
De omleidingsroute voor vrachtverkeer langer dan 10 m loopt via de haven, over het terrein van L’Ortye. Deze route is normaliter afgesloten voor verkeer en alleen toegankelijk voor verkeer van en naar L’Ortye zelf. De gemeente heeft afspraken gemaakt met L’Ortye voor het gebruik van hun weg. De route is alleen bestemd voor vrachtverkeer dat niet via Elsloo naar Meers kan rijden omdat het te lang is. Tijdens de werkuren, doordeweeks van 6.00 uur tot 18.00 uur, kan dit zonder aanmelding. Tijdens afwijkende uren en in het weekeinde dient dit vooraf gemeld te worden. Er bestaat de mogelijkheid om de poort op afstand te openen. Nadere informatie hierover wordt nog verstrekt.

Meer informatie
Meer weten over deze werkzaamheden? Klik dan hier.