Bekendmakingen

De gemeente publiceert bekendmakingen van meldingen en vergunningen op www.overheid.nl. Het gaat om bekendmakingen t.a.v. omgevingsvergunningen (o.a. bouwen), vergunningen in het kader van de Drank- & Horecawet, evenementenvergunningen en sloop- en milieumeldingen.

De verordeningen van de gemeente Stein vind je hier.

E-mail service

Berichten van de gemeente over jouw buurt vind je eenvoudig op: https://overuwbuurt.overheid.nl/. Deze informatie is nu digitaal en "op maat" beschikbaar. Wil je de berichten over jouw buurt ontvangen? Dat kan op drie manieren:


 

Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten

PublicatiedatumBekendmakingBron
25 nov 2020Kennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedureStaatscourant
25 nov 2020Ontwerpbestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein”Staatscourant
9 sep 2020Ontwerpbestemmingsplan “Terras Maasoever”Staatscourant
9 sep 2020Van rechtswege vervallen aanwijzing voorkeursrecht gemeente plangebied Bramert-Noord gemeente Stein.Staatscourant

Plannen | ruimtelijk Ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten

PublicatiedatumBekendmakingBron
25 nov 2020Kennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedureGemeenteblad
25 nov 2020Ontwerpbestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein”Gemeenteblad

Beschikkingen | aanvraag Andere vergunningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
23 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een logiesverblijf aan de Platijkweg 1, 6171 XA te Stein (O2020-190\0971159191)Gemeenteblad
23 nov 2020Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Noord 99 6171 CG te Stein (S2020-105\0971158938)Gemeenteblad
23 nov 2020Kennisgeving sloopmelding Stadhouderslaan 111 6171 KG te Stein (S2020-101\0971158737)Gemeenteblad
23 nov 2020Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Business Park Stein 170b te Elsloo (M2020-041\0971158910)Gemeenteblad
23 nov 2020Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Dalerveltweg 3 te Stein (M2020-037\0971155953)Gemeenteblad
23 nov 2020Kennisgeving sloopmelding Stadhouderslaan 213 6171 KK te Stein (S2020-104\0971158937)Gemeenteblad
23 nov 2020Kennisgeving sloopmelding Hendrikstraat 13 6129 AK te Urmond (S2020-103\0971158920)Gemeenteblad
23 nov 2020Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 51 6171 HS te Stein (S2020-099\0971158498)Gemeenteblad
23 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Staakijzerstraat 12, 6129 JC te Urmond (O2020-191\0971159594)Gemeenteblad
20 nov 2020Kennisgeving sloopmelding nabij Het einde Elsloo (S2020-100\0971158689)Gemeenteblad
16 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Bergènkenstraat ong. te Stein (O2020-188\0971158673)Gemeenteblad
13 nov 2020Kennisgeving sloopmelding Mauritsweg 2 6181 AA te Elsloo (S2020-098\0971158229)Gemeenteblad
13 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Veestraat 3 6171 CM Stein (O2020-170\0971156666)Gemeenteblad
13 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Doctor Schaepmanstraat 1 6129 JB te Urmond (O2020-189\0971158707)Gemeenteblad
13 nov 2020Kennisgeving sloopmelding Swentiboldlaan 50 6129 HP te Urmond (S2020-102\0971158761)Gemeenteblad
12 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Keerend 38 6171 VS te Stein (O2020-176\0971157140)Gemeenteblad
12 nov 2020Kennisgeving sloopmelding Dross J van Kesselstraat 21 6171 KA te Stein (S2020-097\0971157757)Gemeenteblad
11 nov 2020Kennisgeving sloopmelding Thorbeckestraat 16 6129 GP te Urmond (S2020-092\0971156786)Gemeenteblad
9 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk nabij de Suttnerstraat/Platijkweg ong. te Stein (O2020-186\0971158623)Gemeenteblad
9 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan de Kinskystraat 14, 6171 LZ te Stein (O2020-183\0971158368)Gemeenteblad
9 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk nabij het Raadhuisplein 42, 6171 JC te Stein (O2020-187\0971158625)Gemeenteblad
9 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Raadhuisstraat 23, 6129 CA te Urmond (O2020-184\0971158428)Gemeenteblad
9 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning aan de Past Eijckstraat ong. te Urmond (O2020-182\0971158367)Gemeenteblad
9 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen nabij de Veldjensweg ong. te Elsloo (O2020-185\0971158500)Gemeenteblad
6 nov 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning dichtmaken overkapping en plaatsen kozijnen aan de Kloosterstraat 20, 6129 CS te Urmond (O2020-181\0971158109)Gemeenteblad
5 nov 2020Ontvangen aanvraag aanvraag hogere geluidswaarde ingevolge de Wet geluidhinder Torenstraat Urmond (M2020-040\0971158618)Gemeenteblad
5 nov 2020Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Veldjensweg ong. te Elsloo (M2020-039\0971158098)Gemeenteblad
2 nov 2020Kennisgeving gebruiksmelding Business Park Stein 414 te Elsloo (B2020-002G\0971142295)Gemeenteblad
28 okt 2020Kennisgeving sloopmelding Thorbeckestraat 16 6129 GP te Urmond (S2020-096\0971157461)Gemeenteblad
28 okt 2020Kennisgeving sloopmelding Mauritslaan 20 6129 EM te Urmond (S2020-094\0971156846)Gemeenteblad
27 okt 2020Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Steinderweg 14 te Elsloo (M2020-026\0971149387)Gemeenteblad
27 okt 2020Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Driebunderweg 2 te Stein (M2020-030\0971153155)Gemeenteblad
27 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke zendmast nabij de Brugstraat ong. te Stein (O2020-177\0971157181)Gemeenteblad
26 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed & breakfast aan Het Einde 8, 6181 JT te Elsloo (O2020-156\0971155103)Gemeenteblad
26 okt 2020Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Julianastraat 29 te Urmond (M2020-033\0971154633)Gemeenteblad
26 okt 2020Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Sint Antoniusplein 5 te Urmond (M2019-021\0971-AZK-129008)Gemeenteblad
22 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein 228, 6181 MB Elsloo (O2020-148\0971154173)Gemeenteblad
21 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Dalerveltweg 3 te Stein (O2020-178\0971157269)Gemeenteblad
21 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen van bomen op diverse locaties in gemeente Stein (O2020-153\0971154810)Gemeenteblad
20 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Moutheuvelsweg 45 6171 VH te Stein (O2020-172\0971156942)Gemeenteblad
19 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan de Belikstraat 38, 6129PP te Urmond (O2020-173\0971156961)Gemeenteblad
15 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen dakkapel aan de Brederodestraat 3, 6181 BE te Elsloo (O2020-168\0971156348)Gemeenteblad
15 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen pand tot appartementen aan de Kerkstraat 16b, 6129 BN te Urmond (O2020-167\0971156336)Gemeenteblad
14 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Steegstraat 16 6129 BL te Urmond (O2020-171\0971156717)Gemeenteblad
14 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Boudewijnhofstraat 11 te Elsloo (O2020-165\0971156089)Gemeenteblad
9 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning vervangen trap nabij de Ondergenhousweg - Steenwegstraat ong. te Stein (O2020-166\0971156258)Gemeenteblad
8 okt 2020Ambtshalve intrekking omgevingsvergunning Business Park Stein 139 te Elsloo (O2020-138\0971152844)Gemeenteblad
8 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een geldautomaat aan het Raadhuisplein 56, 6171 JC te Stein (O2020-164\0971155954)Gemeenteblad
8 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning realiseren zonneweide aan de Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein (O2020-158\0971155408)Gemeenteblad
2 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen twee bomen aan de Gerard Doustraat 7, 6181 DM te Elsloo (O2020-159\0971155410)Gemeenteblad
1 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen chemicaliëntank aan de Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein (O2020-145\0971153988)Gemeenteblad
1 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Mauritshof 6 te Stein (O2020-162\0971155563)Gemeenteblad
1 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Koolweg 22 te Elsloo (O2020-161\0971155539)Gemeenteblad
1 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Moutheuvelsweg 45 b te Stein (O2020-157\0971155230)Gemeenteblad
1 okt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Koningstraat 14 te Urmond (O2020-160\0971155415)Gemeenteblad
29 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Scholtis vd Hardtstraat 15 6171 KT te Stein (S2020-089\0971154644)Gemeenteblad
28 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonhuis aan de Grachtstraat ong. te Urmond (O2020-152\0971154744)Gemeenteblad
28 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen van een acacia nabij de Nieuwe Postbaan 1, 6171 RA te Stein (O2020-147\0971154171)Gemeenteblad
28 sep 2020Kennisgeving gebruiksmelding Ondergenhousweg 3 6171 GW te Stein (B2019-010G\0971130422)Gemeenteblad
28 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning vervangen winkelpui aan de Kuilenweg 1, 6181 NE te Elsloo (O2020-154\0971154817)Gemeenteblad
28 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Jofferenstraat 12 6181 NK te Elsloo (S2020-050\0971145482)Gemeenteblad
25 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Kanaalweg 15 te Urmond (O2020-155\0971155017)Gemeenteblad
24 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Heiperk 10 6181 KB te Elsloo (O2020-146\0971154032)Gemeenteblad
24 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Heiperk 10 6181 KB te Elsloo (O2020-146\0971154032)Gemeenteblad
24 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Grote Straat 32 6181 NV Elsloo (O2020-150\0971154228)Gemeenteblad
22 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Pieter Brueghelstraat 7 6181 DJ te Elsloo (S2020-088\0971154639)Gemeenteblad
22 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Stadhouderslaan 106 6171 KM te Stein (S2020-090\0971154645)Gemeenteblad
22 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Doctor Poelsstraat 3 6181 CM te Elsloo (S2020-083\0971154271)Gemeenteblad
22 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Tiendstraat 28 6181 GJ te Elsloo (S2020-084\0971154327)Gemeenteblad
22 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 43 b 6171 HS te Stein (S2020-087\0971154450)Gemeenteblad
22 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Winandusstraat 33 6181 NG te Elsloo (S2020-086\0971154439)Gemeenteblad
22 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 43 b 6171 HS te Stein (S2020-087\0971154450)Gemeenteblad
21 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning ophogen grond nabij Dijkweg ong. te Elsloo (O2020-149\0971154215)Gemeenteblad
21 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Torenstraat Urmond (O2020-140\0971153195)Gemeenteblad
21 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning proefsleuvenonderzoek aan de Kloosterstraat 13, 6181 NJ te Elsloo (O2020-135\0971152237)Gemeenteblad
18 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Meerser Koestraat 10 6171 PV te Stein (S2020-085\0971154351)Gemeenteblad
18 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning vergroten pand aan de Heisteeg 98, 6171 NL te Stein (O2020-139\0971152981)Gemeenteblad
18 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Tripsstraat 7 6171 NZ te Stein (S2020-082\0971153901)Gemeenteblad
14 sep 2020Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Raadhuisplein 87 te Stein (M2020-032\0971154156)Gemeenteblad
14 sep 2020Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Raadhuisplein 87 te Stein (M2020-032\0971154156)Gemeenteblad
14 sep 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning terrein Heisteeg 98 6171NL Stein (A2020-162\0971152273)Gemeenteblad
14 sep 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning verschillende straten te Stein (A2020-173\0971154090)Gemeenteblad
14 sep 2020Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Heisteeg 98 te Stein (M2020-031\0971153796)Gemeenteblad
14 sep 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Rondom Steinderbos Steinerbos 12 6171AL Stein (A2020-171\0971153898)Gemeenteblad
11 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Den Hoekstraat 4a 6171 VZ te Stein (O2020-142\0971153366)Gemeenteblad
10 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen en pergola aan de Grote Straat 18, 6129 CP te Urmond (O2020-141\0971153322)Gemeenteblad
10 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning verplaatsen glascooler aan het Raadhuisplein 87, 6171 JC te Stein (O2020-143\0971153550)Gemeenteblad
10 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen tent ten behoeve van testlocatie GGD nabij de Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond (O2020-144\0971153947)Gemeenteblad
9 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen twee berken aan de Mauritsweg 15, 6171 AC te Stein (O2020-136\0971152771)Gemeenteblad
9 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning inrichten gastenverblijf aan Het Einde 18, 6181 JS te Elsloo (O2020-137\0971152804)Gemeenteblad
8 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Marijkelaan, Margrietstraat Urmond (S2020-081\0971153373)Gemeenteblad
4 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Raadhuisstraat 44 6181 HB te Elsloo (S2020-078\0971152908)Gemeenteblad
4 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 55 B 6171 HS te Stein (S2020-077\0971152796)Gemeenteblad
4 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Raadhuisstraat 6 6129 CD te Urmond (S2020-076\0971152746)Gemeenteblad
4 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Meerser Eindstraat 7 6171 PS te Stein (S2020-080\0971153193)Gemeenteblad
4 sep 2020Kennisgeving sloopmelding Steinderweg 14 Elsloo (S2020-079\0971152973)Gemeenteblad
2 sep 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen uitkijktoren aan de Maasband ong (O2020-133\0971151400)Gemeenteblad
31 aug 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning diverse wegen in Stein (A2020-160\0971151877)Gemeenteblad
31 aug 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning Sinterklaasintocht te Berg a/d Maas; (A2020-161\0971152188)Gemeenteblad
31 aug 2020Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Heidekampweg 2 te Stein (M2020-022\0971148178)Gemeenteblad
31 aug 2020Kennisgeving sloopmelding Heerstraat Centrum 63 6171 HS te Stein (S2020-074\0971151579)Gemeenteblad
31 aug 2020Kennisgeving sloopmelding Koningsberg 2 6129 AV te Urmond (S2020-075\0971152034)Gemeenteblad
28 aug 2020Ontvangen aanvraag aanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet Havenstraat 23 te Stein (A2020-165\0971152826)Gemeenteblad
28 aug 2020Kennisgeving sloopmelding Vunderkestraat 6 6181 BS te Elsloo (S2020-073\0971151362)Gemeenteblad

Beschikkingen | afhandeling Andere vergunningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
23 nov 2020Besluit omgevingsvergunning voor het kappen van bomen nabij de Veldjensweg ong. te Elsloo (O2020-185\0971158500)Gemeenteblad
20 nov 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning aan de Grachtstraat ong. te Urmond (O2020-152\0971154744)Gemeenteblad
20 nov 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het ophogen van grond op een perceel ong. te Meers (O2020-149\0971154215)Gemeenteblad
18 nov 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein 133 te Elsloo (O2020-179\0971157299)Gemeenteblad
18 nov 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonneweide aan de Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein (O2020-158\0971155408)Gemeenteblad
17 nov 2020Besluit omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Bergènkenstraat ong. te Stein (O2020-188\0971158673)Gemeenteblad
16 nov 2020Besluit omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan de Kinskystraat 14, 6171 LZ te Stein (O2020-183\0971158368)Gemeenteblad
13 nov 2020Besluit omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Brederodestraat 3, 6181 BE te Elsloo (O2020-168\0971156348)Gemeenteblad
12 nov 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mauritshof 6 te Stein (O2020-162\0971155563)Gemeenteblad
12 nov 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Steegstraat 16 6129 BL te Urmond (O2020-171\0971156717)Gemeenteblad
12 nov 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Den Hoekstraat 4a 6171 VZ te Stein (O2020-142\0971153366)Gemeenteblad
12 nov 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Keerend 38 6171 VS te Stein (O2020-176\0971157140)Gemeenteblad
12 nov 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Koolweg 22 te Elsloo (O2020-161\0971155539)Gemeenteblad
9 nov 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel/kozijn aan de Kuilenweg 1, 6181 NE te Elsloo (O2020-154\0971154817)Gemeenteblad
5 nov 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Heisteeg 91 6171 NJ te Stein (O2020-128\0971150667)Gemeenteblad
4 nov 2020Besluit omgevingsvergunning voor het vervangen van een trap nabij de Ondergenhousweg - Steenwegstraat ong. te Stein (O2020-166\0971156258)Gemeenteblad
3 nov 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Heiperk 10 6181 KB te Elsloo (O2020-146\0971154032)Gemeenteblad
2 nov 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Koningstraat 14 te Urmond (O2020-160\0971155415)Gemeenteblad
30 okt 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kattekop, Torenstraat Urmond (O2020-118\0971148809)Gemeenteblad
29 okt 2020Besluit omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan de Belikstraat 38, 6129 PP te Urmond (O2020-173\0971156961)Gemeenteblad
28 okt 2020Besluit omgevingsvergunning plaatsen entresolvloer en wijzigen brandcompartimentering aan het Business Park Stein 414, 6181 MA te Elsloo (O2020-095\0971145978)Gemeenteblad
28 okt 2020Besluit omgevingsvergunning voor het inrichten van een bed & breakfast aan Het Einde 8, 6181 JT te Elsloo (O2020-156\0971155103)Gemeenteblad
27 okt 2020Besluit omgevingsvergunning voor het oprichten van een tijdelijke uitkijktoren gelegen nabij de Nieuwe Dijkweg ong. te Stein (O2020-133\0971151400)Gemeenteblad
26 okt 2020Besluit omgevingsvergunning voor het kappen van bomen op diverse locaties in de gemeente Stein (O2020-153\0971154810)Gemeenteblad
23 okt 2020Besluit aanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet Kelderstraat 24 te Stein (A2020-138\0971148722)Gemeenteblad
23 okt 2020Besluit aanvraag in het kader van de Drank- en Horecawet Havenstraat 23 te Stein (A2020-165\0971152826)Gemeenteblad
21 okt 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Schepersgats 10 te Stein (O2020-092\0971145558)Gemeenteblad
20 okt 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Moutheuvelsweg ong Stein (O2020-101\0971146646)Gemeenteblad
20 okt 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Moutheuvelsweg 45 6171 VH te Stein (O2020-172\0971156942)Gemeenteblad
19 okt 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Den Hoekstraat 4a 6171 VZ te Stein (O2020-142\0971153366)Gemeenteblad
12 okt 2020Besluit omgevingsvergunning voor het kappen van een acacia nabij de Nieuwe Postbaan ong. te Stein (O2020-147\0971154171)Gemeenteblad
9 okt 2020Besluit omgevingsvergunning realiseren berging met carport aan de Raadhuisstraat 28, 6129 CD te Urmond (O2020-124\0971149422)Gemeenteblad
9 okt 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kanaalweg 15 te Urmond (O2020-155\0971155017)Gemeenteblad
8 okt 2020Ontwerp besluit intrekking intrekking omgevingsvergunning Business Park Stein 139 Elsloo (O2020-138\0971152844)Gemeenteblad
8 okt 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Moutheuvelsweg 45 b te Stein (O2020-157\0971155230)Gemeenteblad
6 okt 2020Besluit omgevingsvergunning inrichten bed & breakfast aan Het Einde 18, 6181 JS te Elsloo (O2020-137\0971152804)Gemeenteblad
5 okt 2020Besluit omgevingsvergunning verbouwen bedrijfspand aan de Heirstraat 26, 6129 PK te Urmond (O2020-102\0971146784)Gemeenteblad
2 okt 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Julianaweg 12 6171 XD Stein (O2020-110\0971148066)Gemeenteblad
2 okt 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hoolstraat 4 te Stein (O2019-017\0971-AZK-103443)Gemeenteblad
2 okt 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heibergweg 1, gemeente Stein, sectie F, perceelnummer 398 (O2020-120\0971148824)Gemeenteblad
2 okt 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heibergweg 1, gemeente Stein, sectie F, perceelnummer 398 (O2020-120\0971148824)Gemeenteblad
2 okt 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Torenstraat Urmond (O2020-140\0971153195)Gemeenteblad
1 okt 2020Besluit omgevingsvergunning constructief aanpassen winkelpand aan de Koolweg 61, 6181 BL te Elsloo (O2020-130\0971150782)Gemeenteblad
25 sep 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Moutheuvelsweg ong Stein (O2020-101\0971146646)Gemeenteblad
25 sep 2020Besluit omgevingsvergunning plaatsen tijdelijke tent ten behoeve van testlocatie GGD nabij Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond (O2020-144\0971153947)Gemeenteblad
24 sep 2020Besluit omgevingsvergunning kappen bomen langs spoor Maastricht- Sittard (O2020-062\0971-AZK-141448)Gemeenteblad
23 sep 2020Besluit omgevingsvergunning voor het kappen van twee berken aan de Mauritsweg 15, 6171 AC te Stein (O2020-136\0971152771)Gemeenteblad
23 sep 2020Besluit omgevingsvergunning uitvoeren proefsleuvenonderzoek aan de Kloosterstraat 13, 6181 NJ te Elsloo (O2020-135\0971152237)Gemeenteblad
16 sep 2020Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verbouwen bedrijfspand aan de Heirstraat 26, 6129 PK te Urmond (O2020-102\0971146784)Gemeenteblad
11 sep 2020Besluit aanvraag evenementenvergunning Swentiboldlaan 43 6129HP Urmond (A2020-131\0971147648)Gemeenteblad
10 sep 2020Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mauritsweg ong te Stein (O2020-083\0971144745)Gemeenteblad
7 sep 2020Besluit aanvraag evenementenvergunning diverse wegen te Elsloo (A2020-079\0971-AZK-140029)Gemeenteblad
7 sep 2020Besluit omgevingsvergunning kappen twee bomen op terrein achter de Stationsstraat nr. 95 en 99, 6181 AE te Elsloo (O2020-125\0971149503)Gemeenteblad
3 sep 2020Besluit hogere grenswaarde geluid ingevolge de Wet geluidhinder voor Kattekop 8, 6128 EC te Urmond (M2020-029\0971152032)Gemeenteblad
3 sep 2020Akkoord melding Garagesale''t Ledderke te Stein (A2020-110\0971144731)Gemeenteblad
3 sep 2020Besluit omgevingsvergunning inrichten tijdelijk bouwterrein ten behoeve van het verruimen van het Julianakanaal nabij de Paalweg 14, 6129 EZ te Urmond (O2020-129\0971150729)Gemeenteblad
2 sep 2020Besluit omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terras aan de Sanderboutlaan 16, 6181 DN Elsloo (O2020-087\0971145183)Gemeenteblad
1 sep 2020Melding evenement garagesale in Meers (A2020-123\0971146505)Gemeenteblad
31 aug 2020Besluit omgevingsvergunning oprichten woning Brugstraat ong te Stein (O2020-084\0971144935)Gemeenteblad

Verkeersbesluiten Verkeersbesluiten en -mededelingen

PublicatiedatumBekendmakingBron
29 okt 20202020VBST04 - Instellen elektrisch oplaadpunt Leentstraat SteinStaatscourant
25 sep 20202020VBST03 - Instellen stopverbod Burg de Witstraat ElslooStaatscourant

Beleidsregels

Stoken van afvalstoffen buiten inrichtingen (PDF, 72.1 kB)

Aanleg algemene en individuele invalidenparkeerplaatsen (PDF, 585.8 kB)

Verlenen van standplaatsvergunningen  (PDF, 1.1 MB)

Beleidsregel voor het maken en veranderen van inritten 2012 (PDF, 1.1 MB)

Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio Versie november 2014 (PDF, 1.0 MB)

Beleidsregel lokale bewegwijzering - Gemeente Stein 2014 (PDF, 7.7 MB)