Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Vrijdag 10 september 2021

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wordt toegepast op de hoogwatersituatie in Limburg.

Iedereen (dus niet alleen ondernemers) kan geleden schade melden. Dit kan via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat om een tegemoetkoming in de materiƫle schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. De RVO neemt contact op met de aanvrager. Op de site van het RVO lees je meer over de soorten schade, hoe je dit kunt melden en wat er daarna gebeurt.

Je kunt een schade melden tot uiterlijk 15 december 2021