Werkzaamheden Weg van Meers naar Elsloo

Woensdag 8 september 2021

Op maandag 13 september a.s. gaat Enexis een nieuwe stroomkabel aanbrengen voor de lichtmasten langs het recent gerenoveerde deel van de weg van Elsloo naar Meers.

De weg wordt niet geheel afgesloten. Verkeer kan via een weghelft langs de werkzaamheden rijden. Indien je overlast door eventuele korte stremmingen wilt voorkomen adviseren wij je om via Stein van Meers naar Elsloo te rijden.

De werkzaamheden duren ongeveer 1 week.