Werkzaamheden gasleiding Past. Erckenstraat Meers worden hervat op maandag 30 augustus

Maandag 23 augustus 2021

Op maandag 17 mei is aannemer A. HAK Zuid B.V. in opdracht van Enexis gestart met gassanering werkzaamheden in Meers. Het betreft de straten:

  • Kerkstraat
  • Kloosterstraat
  • Pastoor Erckensstraat.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in vier fases:

  • Fase 1 Kerkstraat
  • Fase 2 Kerkstraat - Kloosterstraat
  • Fase 3 Kloosterstraat
  • Fase 4 Past. Erckensstraat.

In het kader van veiligheid en in verband met wegafsluitingen zal er een tijdelijke verkeersomleiding worden ingesteld. Zie tekening (PDF, 2.2 MB). 

Aanwonenden zullen van de aannemer een bewonersbrief ontvangen met informatie.

tekening werkzaamheden Meers (PDF, 2.2 MB)