Subsidie tip: TASO & TVS is nu opengesteld voor de periode Q2 2021

Donderdag 22 juli 2021

De corona pandemie raak veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld. Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven èn inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen. In deze rubriek telkens aandacht voor één of enkele subsidies. Deze keer: de Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) & Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) is opengesteld voor Q2 2021.