De route naar aardgasvrij in 2050

Vrijdag 18 juni 2021

Donderdag 17 juni vond het webinar ‘de route naar aardgasvrij Stein in 2050’ plaats. Hier werd meer duidelijkheid gegeven over wat de warmtetransitie precies inhoudt. Maar ook hoe we in onze gemeente hier vorm aan willen gaan geven.

Het webinar is hier terug te kijken.