Vervangen elektriciteitskabel

Vrijdag 2 april 2021

Op dinsdag 6 april start Van Geleuken Infra BV, in opdracht van Enexis, met de werkzaamheden t.b.v. het vervangen van een gedeelte van het elektriciteitsnet in Elsloo. Het betreft de straten Burg. van Heesstraat, Burg. Eussenstraat, Koolweg en Mauritsweg. Zie bijgevoegde situatieschets.

Werkzaamheden

De werkzaamheden m.b.t. het hoofdleidingnet bestaan vooral uit graafwerkzaamheden, het vervangen van de bestaande kabel en het herstellen van de bestrating en/of beplanting.

Parkeren en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zal er gedeeltelijk een halve baan afzetting, eenrichtingsverkeer en/of omleidingsroute worden ingesteld. Verder is het niet mogelijk om overdag (tussen 07.30  en 16.15 uur) binnen het werkgebied te parkeren.

Hulpdiensten

Hulpdiensten zullen ten allen tijde toegang hebben tot het afgezet werkgebied. Deze zijn ook geïnformeerd over een eventuele afsluiting. 

Werkzaamheden