Subsidieregeling elektrische bestelauto's van start

Dinsdag 16 maart 2021

Maandagmorgen om 9.00 uur is de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) van start gegaan. Ondernemers kunnen nu tot 5.000 euro subsidie krijgen op de aanschaf van een emissievrije bestelauto.

De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen. Met deze regeling ontvangt men 10 procent van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10 procent van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 5.000 euro voor iedere bestelauto.

Het budget voor 2021 bedraagt 22 miljoen euro.

Ga rechtstreeks naar de informatie- en aanvraagpagina’s. 

Vragen?

Bij vragen kan er contact opgenomen worden met Mark Luikens.