Subsidie tip: aanvragen ‘TASO’ en ‘TVS’ is weer mogelijk

Donderdag 11 maart 2021

De corona pandemie raak veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld. Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven èn inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen. In deze rubriek telkens aandacht voor één of enkele subsidies. Deze keer: de Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) & Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS).

Steunmaatregelen verenigingen

Al sinds de uitbraak van het coronavirus is op de pagina steunmaatregelen verenigingen een overzicht te vinden van actuele subsidieregelingen. Op diezelfde pagina zijn linken te vinden naar pagina’s met specifieke regelingen voor bijvoorbeeld sport- of cultuurverenigingen. Een Regelingencheck en Coronacalculator kunnen bovendien helpen bij het bepalen voor welke regelingen jouw vereniging in aanmerking komt.

Dit keer specifiek aandacht voor de Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) & Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS).

Bij de meeste sportverenigingen zullen beide regelingen intussen bekend zijn, omdat deze in 2020 al zijn ingevoerd. Aanleiding om hier juist nu aandacht voor te vragen, is dat de regelingen recent opnieuw zijn opengesteld voor het vierde kwartaal van 2020.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)

De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de coronamaatregelen. Sportverenigingen die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen tussen de €1.500 en €12.500.
Verschil met vorige tranche is dat organisaties al bij 10% omzetverlies in aanmerking komen (was 20%) en dat de tegemoetkoming voortaan opgebouwd is in treden, op basis van de geleden financiële schade.
De regeling is momenteel opengesteld voor het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december). Aanvragen kunnen ingediend worden tussen 19 februari en 5 april 2021. In totaal is voor deze regeling € 29 miljoen beschikbaar gesteld.
Klik op bovenstaande link voor meer informatie of het indienen van een aanvraag.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt konden worden. Doel van deze regeling is huurders te compenseren voor gemaakte huurkosten. Aanvragen van deze regeling verloopt via de verhuurder.
Verschil met de vorige tranche is dat tegenwoordig onderscheid wordt gemaakt tussen gebruiksgebonden (bv losse verhuur van een gymzaal) en niet-gebruiksgebonden huur (bv verhuur van een sportveld voor een heel seizoen).
Ook deze regeling is op dit moment opengesteld voor het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december). Aanvragen kunnen ingediend worden van 9 maart t/m 3 mei 2021. In totaal is voor deze regeling € 30 miljoen beschikbaar gesteld.

Let op: aanvraag en kwijtschelding van huur voor gemeentelijke accommodaties (gymzaal, sporthal of sportveld) verlopen via de gemeente. Bij huur van andere accommodaties (zwembad, zaal in MFC of buurthuis, schietbaan of particuliere accommodatie) dient de aanvraag gedaan te worden door de verhuurder. Is dit laatste op jou van toepassing, neem hierover dan tijdig contact op. Aan verhuurders ook de vraag om hun huurders hierover te informeren.
Klik op bovenstaande link voor meer informatie of het indienen van een aanvraag.