Samenwerking Dorpsontwikkelings platformen

Maandag 1 februari 2021

We hebben de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd met onder andere DOP Elsloo en DOP Maasband. Naar aanleiding van de grote drukte in de zomer van 2020 groeide het besef van het belang van een op de bezoeker afgestemde toeristische infrastructuur. Eén waarbij de overlast voor eigen inwoners tot een minimum beperkt wordt. We streven naar een win-win situatie waarbij iedereen profiteert van de verbeterde infrastructuur. De gesprekken waren positief en constructief van aard. We kijken uit naar de verdere samenwerking.