Openbare bekendmaking nieuwe beleidsregels Participatiewet

Woensdag 13 januari 2021

Op 15 december 2020 heeft het college van Stein de volgende beleidsregels vastgesteld:

  • Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Stein 2021.
  • Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW,IOAZ en Bbz gemeente Stein 2021. Deze beleidsregels vervangen de beleidsregels terugvordering en verhaal van 14 april 2020.
  • De beleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Stein 2021. Deze beleidsregels vervangen de beleidsregels terugvordering en verhaal van 14 april 2020.
  • Besluit tijdelijke loonkostensubsidie gemeente Stein 2021. Deze beleidsregels vervangen de beleidsregels van 20 oktober 2015.
  • Premiebesluit Participatiewet gemeente Stein 2021. Deze beleidsregels vervangen de beleidsregels van 20 oktober 2015.
  • Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Stein 2021. Deze beleidsregels vervangen de beleidsregels van 10 februari 2015.
  • Beleidsregels boete PW, Ioaw en Ioaz gemeente Stein 2021.
  • Beleidsregels bijstand onder verband van hypotheek of verpanding gemeente Stein 2021.
  • Beleidsregels woonsituatie gemeente Stein 2021.
  • Beleidsregels beschut werk gemeente Stein 2021.

Alle vorengenoemde nieuwe beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

De volledige beleidsregels liggen ter inzage in het gemeentehuis, worden hieronder gepubliceerd op onze website.