Gemeentegids 2021 af te halen

Donderdag 3 december 2020

Vanaf vrijdag 4 december is de nieuwe gemeentegids met kalender af te halen bij de 13 servicelocaties in de wijk. Dit is de laatste uitgave van de Steinse gemeentegids die in deze traditionele vorm verschijnt. Dit heeft te maken met het nieuwe gemeenteblad De Maaskentjer dat we sinds september jl. maandelijks verspreiden. Het komende jaar worden de mogelijkheden bekeken om deze twee papieren uitgaven (met kalender) met elkaar te combineren.

Uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat een grote groep inwoners geprinte communicatiemiddelen zeer waardeert. Door een samenvoeging met het maandblad zijn we flexibel om in te spelen op actualiteiten en komen we tegemoet aan de informatiebehoefte onder inwoners.

Wethouder Natascha Wingelaar: ‘Vanuit dienstverlening en informatievoorziening monitoren we zowel landelijke als lokale trends en behoeften. Daarin zijn we continue op zoek naar een goede balans tussen digitale doorontwikkeling en geprint informatieaanbod in de wijk. Een samenvoeging van twee printmedia is vanuit het oogpunt van maatwerk dan ook een logische ontwikkeling.’