Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

Dinsdag 29 september 2020

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Noodverordening 30 september

Deze maatregelen zijn verankerd in de noodverordening 30 september. De grootste veranderingen hebben betrekking op het gezelschapslimiet van 4 personen, binnen maximaal 30 en buiten 40 personen tegelijkertijd en het sluiten van eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties.

De nieuwe noodverordening is te raadplegen op de website www.vrzl.nl. 

Meer informatie 

Op deze pagina staat het nieuwsbericht van 28 september in eenvoudige taal.

Op de pagina van de rijksoverheid staat meer informatie of kijk op onze coronapagina.