Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Preventieve bestrijding eikenprocessierups gestart

Dinsdag 21 april 2020

De gemeente Stein bestrijdt de komende tijd de eikenprocessierups weer preventief met een biologisch bestrijdingsmiddel. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het biologische middel is niet schadelijk voor mens en dier.

Ondanks het preventief spuiten is vorig jaar de aantasting en overlast van de eikenprocessierups in onze gemeente vrij uitgebreid geweest. Dit jaar wordt er ook gebruik gemaakt van natuurlijke vijanden om de rups te bestrijden. De effecten hiervan zijn vooral op lange termijn zichtbaar. Klik hier om meer te lezen over de natuurlijke bestrijding.

Waarom preventieve bestrijding?

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups omdat de brandharen gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Denk hierbij aan jeuk en ontstekingen. Ook kortademigheid, kriebelhoest, koorts of misselijkheid kunnen voorkomen. De brandharen worden door de wind meegevoerd. Zo kunnen ook mensen die niet in de buurt van een nest zijn er last van hebben.

Werkwijze

De preventieve bestrijding moet plaats vinden onder goede weersomstandigheden en is afhankelijk van de uitgegroeide jonge bladeren op de eikenbomen. Het biologisch middel wordt door een nevelspuit onder hoge druk in de toppen van de bomen gespoten. Inwoners kunnen enige overlast ondervinden doordat takjes en bladeren door de hoge drukspuit uit de bomen waaien en in tuinen of weilanden terechtkomen. Contact met dit middel kan overgevoeligheid veroorzaken, maar is niet schadelijk. Uiteraard doen wij ons best om dit te voorkomen.

Rupsennesten ruimen

Plaatselijk kunnen zich, van eind mei t/m juni, toch nog rupsennesten in de bomen vormen. Zowel op bespoten als onbespoten locaties. Deze nesten worden indien nodig en waar mogelijk geruimd door ze weg te zuigen. Het gaat dan om plekken in de buurt van woningen, scholen en langs wegen en paden. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom bekijkt de gemeente per locatie of er bestrijding kan en zal plaatsvinden. Een belangrijk voorwaarde hierbij is of er regelmatig mensen in de buurt van de boom of het nest komen. In het buitengebied worden bomen met rupsennesten gemarkeerd met een rood lint. Zodat voorbijgangers hier extra alert op kunnen zijn.


Wat kun je zelf doen?

Probeer direct contact met de rupsen en de nesten te vermijden. Raadzaam is om uit de buurt te blijven van eikenbomen met processierupsen en nesten. Meld waargenomen nesten in de eigen tuin bij de gemeente via telefoonnummer 046-43 59 393 of stuur een email naar info@gemeentestein.nl.


Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups op www.ggdzl.nl.