Omleidingsroute fietsers

Vrijdag 21 februari 2020

De voorbereidingen voor het project Route A2 - Stein zijn in volle gang. In de afgelopen weken zijn er bomen gekapt, vond er een geslaagde inloopbijeenkomst plaats en zijn de belangrijkste voorbereidingen afgerond. Op 2 maart start de aanleg van de tijdelijke wegen.

Aanleg tijdelijke wegen, 2 maart t/m half april

De tijdelijke wegen worden aangelegd om de werkzaamheden aan de nieuwe rotondes en wegen uit te voeren. En om de route bereikbaar te houden voor het verkeer. Voor de veiligheid van de weggebruikers en het personeel gelden er tijdens de aanleg van deze wegen verkeersmaatregelen en een maximale snelheid van 30km/uur. De weg blijft bereikbaar voor autoverkeer, maar je kunt wel hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Afsluiten fietspaden, 2 maart t/m half oktober

De tijdelijke wegen komen op de plek waar nu het fietspad ligt. Dit betekent dat vanaf 2 maart het fietspad vanaf Van der Valk tot aan Steinerbos niet beschikbaar is. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Veestraat.

De fietsverbinding over de Kerenshofweg, tussen Stein en Geleen, is erg belangrijk. Daarom wordt deze verbinding bereikbaar gehouden. Bij de rotonde aan de Kerenshofweg worden tijdelijke fietspaden aangelegd. Nadat de nieuwe rotondes en wegen zijn aangelegd, bouwen we het nieuwe fietspad. Volgens de planning zijn de nieuwe fietspaden halverwege oktober beschikbaar.

De afbeelding met de tijdelijke (brom)fietsroute vind je hieronder.