Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Interviews in Nieuwdorp

Dinsdag 11 februari 2020

De straatinterview-actie die voor zaterdag 14 maart as. was gepland, gaat niet door.
De reden hiervoor is dat er enkele interviewers zorgen hebben geuit over het heersende Coronavirus.
Via deze website zullen we een nieuwe zaterdag bekend maken, afhankelijk van hoe het virus zich verder verspreid.

Komende maanden neemt de projectgroep 360 graden Nieuwdorp interviews af met wijkbewoners. Deze interviews gaan over je band met de wijk, jouw contacten en activiteiten in de wijk. Denk hierbij ook aan vrijwilligerswerk en mantelzorg. Wat vind jij belangrijk op sociaal gebied in de wijk?

De projectgroep 360 graden Nieuwdorp bestaat uit mensen van Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp en Stichting Buurtwerk Nieuwdorp, Partners in Welzijn, Zaam Wonen en de gemeente. Tijdens de interviews zijn zij herkenbaar door een naambadge. 

De informatie uit de interviews geeft een goed beeld van de wijk en haar inwoners en kan leiden tot nieuwe activiteiten die inwoners belangrijk vinden. Uitkomsten worden besproken in een wijkbijeenkomst die in het voorjaar plaats zal vinden.

Het project 360 graden Nieuwdorp is één van de vier projecten van het Wijkactieprogramma Nieuwdorp met als doel: samen werken aan een toekomstbestendige wijk.

Meer informatie? https://www.gemeentestein.nl/dop-stein