Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Ontwikkeling woningen Bramert-Noord

Vrijdag 20 december 2019

De gemeenteraad heeft op donderdag 12 december 2019 besloten om akkoord te gaan met de ontwikkeling van maximaal 50 woningen in Bramert-Noord.

Bramert-Noord

Het gebied Bramert-Noord is al vanaf 2009 bestemd als uitbreidingslocatie voor woningbouw. De locatie is gelegen ten noorden van Urmond-Oost nabij het Molenpark en de Molenweg-Zuid. De vastgoedcrisis en ontwikkelingen op de woningmarkt hebben ervoor gezorgd dat de laatste jaren een pas op de plaats is gemaakt ten aanzien van woningbouwontwikkeling. De gemeente heeft in het verleden al enkele gronden aangekocht en wil nu de nieuwe woonwijk in afgeslankte vorm, maximaal 50 woningen, verder gaan ontwikkelen samen met een woningbouwcorporatie en een projectontwikkelaar.

Een unieke woonwijk in het groen

Voor de gemeente biedt de bouw van de 50 woningen een aantal kansen, zoals het realiseren van een unieke woonwijk in het groen, toegespitst op de concrete woonbehoefte van de markt. Hierdoor komt ook een verhuisbeweging op gang, waardoor de realisering van de wijk Bramert-Noord in het grotere geheel kan bijdragen aan de transformatie van de woningmarkt, specifiek voor Urmond-Oost. Daarnaast wordt met de realisering van Bramert-Noord de kern Urmond-Oost stedenbouwkundig passend afgerond.

Vervolg

Nu de Raad definitief groen licht heeft gegeven, kan de gemeente Stein de beoogde samenwerking met de woningbouwcorporatie en de projectontwikkelaar formeel vastleggen. Gezamenlijk wordt gestart met het verder ontwerpen en verkavelen van de woonwijk. De planvorming zal daarnaast ook in afstemming met overige betrokkenen en belanghebbenden nader uitgewerkt worden.
Dit moet leiden tot een nieuw bestemmingsplan en een grondexploitatie, die allebei in 2020 aan de Raad ter vaststelling zullen worden aangeboden.

Besloten Raadsvergadering

Het raadsvoorstel ten aanzien van Bramert-Noord is in een besloten raadsvergadering behandeld. Ook heeft de Raad de door het College opgelegde geheimhouding ten aanzien van de raadsstukken bekrachtigd. Geheimhouding is opgelegd vanwege zwaarwegende financiƫle en strategische belangen en geldt tot het moment dat de Raad besluit om deze eraf te halen.