Meerjarige sluitende begroting in Stein

Donderdag 14 november 2019

De begroting 2020-2023 van Stein is gisteren unaniem vastgesteld! De begroting is meerjarig positief sluitend en voorziet in voldoende reserves om eventuele tegenslagen te kunnen opvangen. Alle ambities uit het coalitieakkoord zijn hierbij volledig in stand gebleven.

‘En dat is best wel knap, gezien de vele uitdagingen waar gemeenten op dit moment voor staan’, vertelt wethouder Wingelaar. ‘Denk aan bijvoorbeeld de nieuwe wetgevingen zoals de Wet Inburgering, Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, Wijzigingswet Open Overheid en de ontwikkelingen m.b.t. de Omgevingswet. Alles bij elkaar heeft dat een behoorlijke impact op de financiën. Maar ook is in de begroting rekening gehouden met mogelijke toekomstige besluitvorming over trajecten als het participatiebedrijf en Bramert-Noord.’
 
Inwoners gaan hier ook de vruchten van plukken. Niet alleen worden de onroerendezaak- en hondenbelasting niet verhoogd, ook zijn er voldoende subsidiemogelijkheden voor verenigingen en krijgt de doorontwikkeling van de eigen kracht ruim de aandacht. Tot en met 2021 wordt geïnvesteerd in de omgevingskwaliteit, ofwel het nog aantrekkelijker maken om in Stein te wonen, werken en te recreëren. De fysieke en digitale dienstverlening wordt steeds meer toegankelijk en de gemeente zet in op een integrale aanpak en inzet op preventie binnen het Sociaal Domein. De financiële uitdaging die de gemeente kent binnen het Sociaal Domein zijn namelijk geheel in de begroting verwerkt.

Meer weten? Bekijk dan hieronder de begroting in één oogopslag of bezoek volgende week ons financieel portaal voor de volledige begroting.