Stein vernieuwt met Village Deal

Woensdag 2 mei 2018

De gemeente Stein wil werken aan een gelukkige samenleving waar iedereen naar eigen kunnen meedoet. Samen zijn we trots op Stein en helpen we elkaar dit te bereiken. Daarvoor willen we als gemeente onze inwoners meer centraal stellen. Dat vraagt een andere manier van werken, waardoor we meer maatwerk gaan bieden. Dat kan met de inzet van de Village Deal van de VNG.

Meer maatwerk mogelijk

De gemeente Stein is door de VNG, met negen andere gemeenten (tot 50.000 inwoners), geselecteerd voor het proefproject van de Village Deal. Hiermee kan de gemeente op een vernieuwende en integrale manier ondersteuning bieden aan inwoners. Zo kunnen inwoners met hulpvragen op meerdere terreinen beter geholpen worden, zodat zij niet tussen wal en schip raken. Bovendien kan de gemeente hiermee maatschappelijke kosten besparen. We zoeken altijd naar passende ondersteuning, door meer rekening te houden met de vraag én eigen mogelijkheden van de inwoner. De Village Deal kan niet door inwoners aangevraagd worden. Inwoners met diverse hulpvragen kunnen terecht bij de professionals van de gemeente om hun hulpvraag bespreekbaar te maken. Wanneer bestaande ondersteuningsmogelijkheden niet toereikend zijn, biedt de Village Deal mogelijk een alternatief. Zoals het volgende voorbeeld illustreert: 

Mevrouw heeft last van chronische tandpijn, is op zoek naar werk en wil zo snel mogelijk starten met een schuldregeling. Als mevrouw wil starten met een schuldregeling, mag ze geen nieuwe schulden maken. Ook niet om de rekening van de tandarts te betalen. Om zo snel mogelijk met de schuldregeling te starten, de chronische tandpijn te verhelpen en daarmee de zoektocht naar werk te bespoedigen, is gekozen de Village Deal in te zetten. Daarmee hebben we mevrouw geholpen de tandproblemen aan te pakken, zodat ze weer gezond en pijnvrij is en op zoek kan naar werk.

Samen op weg naar succes

Begin 2018 is de pilot gestart. De Village Deal wordt in de gemeente Stein uitgevoerd binnen de dorpenteams. De dorpenteams bestaan uit zorg- en welzijnsprofessionals. De teams richten zich met name op maatschappelijke vraagstukken (sociaal domein), maar kunnen daarbij ook een signalerende rol hebben voor fysieke onderwerpen.
De deelnemende gemeenten aan de Village Deal wisselen onderling ervaringen uit om van elkaars aanpak te leren. In juni 2018 vindt een evaluatie plaats van de Village Deal en van de ontwikkeling van de dorpenteams. We hopen daarbij op een groot succes, zodat we de vernieuwde aanpak kunnen voortzetten om als gemeente onze inwoners maatwerk te kunnen bieden.

Voor vragen kun je terecht bij Michael Kalthoff via michael.kalthoff@gemeentestein.nl of 046 - 43 59 39