AED-netwerk inzet van burgerhulpverleners

Hoe meer mensen zich aansluiten bij het AED-netwerk, hoe meer levens gered kunnen worden!

Mede door inzet van burgerhulpverleners zijn er in Limburg al tientallen levens gered. Daarom is er op woensdag 25 oktober om 19:30 uur in MFC De Grous een informatiebijeenkomst voor iedereen die hier meer over wil weten. Ook als u al aangesloten bent als burgerhulpverlener maar nog vragen hebt, bent u van harte welkom.

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een circulatiestilstand. In een gebied als de gemeente Stein, met meer dan 26000 inwoners, zijn dat er dus meer dan 26 per jaar. Uit statistieken blijkt dat de meeste circulatiestilstanden thuis, in de vertrouwde woonomgeving plaatsvinden. Het gaat hierbij om bijna 80% van alle gevallen!

Bij een acute circulatiestilstand is het van zeer groot belang dat zo snel mogelijk gestart wordt met borstcompressies en mond-op-mondbeademing. Dit heet reanimeren. Het hart wordt zo mogelijk weer op gang gebracht door het toedienen van een stroomstoot met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Om deze levensreddende hulpverlening ook werkelijk te kunnen laten plaatsvinden, is het wenselijk dat veel mensen kunnen reanimeren en zich aanmelden als burgerhulpverlener.

Begin 2008 is de AmbulanceZorg Limburg Noord gestart met een project om de inwoners van Limburg te overtuigen van de meerwaarde van het kunnen reanimeren en het bedienen van een AED. Zij werkt samen met verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Stein, aan een dekkend netwerk van vrijwilligers en AED's

Hoofdnavigatie