Vervangende zorg

Je zorgt voor een ander en doet het met hart en ziel. Omdat je je verantwoordelijk voelt, kan een vakantie of een dagje uit lastig zijn. Je wilt tenslotte dat er goed voor jouw dierbare wordt gezorgd. Dan is het goed om te weten dat je vervangede zorg kunt regelen. Dat heet respijtzorg. Op deze pagina maken wij mantelzorgers wegwijs in de mogelijkheden.

Vervangende zorg aanvragen

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan een indicatie voor vervangende zorg (respijtzorg) worden aangevraagd bij de gemeente. Hiervoor moet je een meldingsformulier invullen. Vind hier het meldingsformulier. Of neem telefonisch contact op met de gemeente via 046-435 9393.

Keukentafelgesprek

Nadat het meldingsformulier is ontvangen, vindt een keukentafelgesprek plaats. Een gesprek tussen de mantelzorger, verzorgende en een klantmanager Wmo van de gemeente Stein. Samen worden mogelijke oplossingen voor respijtzorg besproken. Voor ondersteuning tijdens het keukentafelgesprek kun je je ook laten bijstaan door een naaste. Het is ook mogelijk dat iemand anders bij het gesprek aansluit. Dit kan een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Zuid-Limburg, Partners in Welzijn of een ouderenadviseur van de KBO.
Als na het keukentafelgesprek blijkt dat vervangende zorg vanuit de Wmo een passende oplossing is, ontvang je een definitief besluit. Wanneer vervangende zorg is toegekend, geven wij de opdracht om dit te realiseren. Wanneer vervangende zorg wordt toegekend geldt een eigen bijdrage. Dit is €19,00 per maand en loopt via het CAK.